Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analytika pro řízení OC
Analytika pro řízení OC
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ607AXOC
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Tkáč, D., YES Search
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-10-25
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Analytika pro řízení OC“ - účel dokumentu
  • Dokumentace představuje výstupy analytických funkcí uplatňovaných při řízení obchodního centra.
2. Obsah dokumentu
  1. Analýzy ekonomiky OC,
  2. Analýzy zákazníků OC,
  3. Analýzy nájemníků OC,
  4. Analýzy kapacit OC a jejich využití.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Analýzy obchodních center (UQ554AXOC )