Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol softwarového auditu
Protokol softwarového auditu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D717A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Macek, J. (iPodnik)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-14
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol softwarového auditu - účel dokumentu
 • Účelem je zaznamenat průběh softwarového auditu a prezentovat jeho výsledky. Dále nabídnout možná řešení.

2. Obsah dokumentu
 • Na závěr provedeného softwarového auditu je zpracován Protokol softwarového auditu obsahující souhrnné informace o průběhu auditu a jeho vyhodnocení. Součástí je výstupní zpráva auditu, která se předává zadavateli.
 • Zpráva obsahuje stav softwarových aktiv v organizaci, poukazuje na rizika či nedostatky a navrhuje možná řešení.
 • Struktura dokumentu je následující:
  • úvodní vymezení dokumentu,
  • souhrnné informace o průběhu softwarového auditu a jeho vyhodnocení,
  • zjištěný stav, problémy a nedostatky,
  • doporučení na co nejrychlejší vyřešení situace.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: Softwarový audit (U705A ).