Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plány controllingu
Plány controllingu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ088A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Plány controllingu“ - účel dokumentů
  • Controllingové plány tvoří celou skupinu plánovacích dokumentů, resp. výstupů plánovacích nástrojů , která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby.
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty finančních a dalších ukazatelů sledovaných v controllingu podniku v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (útvary, externí a vnitropodnikové zakázky apod.).
2. Přehled vybraných plánovacích dokumentů

Plánovací tabulky dopovídají funkcím úlohy Plánování v rámci controllingu (UQ095A ):

  1. Plánování finančních ukazatelů dle vybraných dimenzí,
  2. Plánování obchodních ukazatelů v controllingu dle vybraných dimenzí,
  3. Plánování personálních ukazatelů dle vybraných dimenzí,
  4. Plánování majetkových a investičních ukazatelů dle vybraných dimenzí.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Plánování v rámci controllingu (UQ095A )