Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výběrová kritéria a jejich váhy - veřejná správa
Výběrová kritéria a jejich váhy - veřejná správa
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D133BXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Daněk, Kűfner, Matějka (všichni KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Výběrová kritéria a jejich váhy - veřejná správa - účel dokumentu

Účelem je definovat souhrn veškerých kritérií a jejich vah pro výběr dodavatele IT.

2. Obsah dokumentu

Dokument Výběrová kritéria a jejich váhy obsahuje celý systém výběrových kritérií pro hodnocení nabídek dodavatelů v rámci výběrových řízení, případně dílčích řešení i mimo výběrová řízení. V dokumentu je určeno základní výběrové kritérium (nejnižší nabídková cena / ekonomická výhodnost nabídky) a v případě ekonomické výhodnosti nabídky je podrobně popsán způsob, jak je hodnota tohoto kritéria určena.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu.