Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výběrová kritéria a jejich váhy - veřejná správa
Výběrová kritéria a jejich váhy - veřejná správa
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D133BXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Daněk, Kűfner, Matějka (všichni KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Výběrová kritéria a jejich váhy - veřejná správa - účel dokumentu
 • Účelem je definovat souhrn veškerých kritérií a jejich vah pro výběr dodavatele IT.

2. Obsah dokumentu
 • Dokument Výběrová kritéria a jejich váhy obsahuje celý systém výběrových kritérií pro hodnocení nabídek dodavatelů v rámci výběrových řízení, případně dílčích řešení i mimo výběrová řízení.
 • V dokumentu je určeno základní výběrové kritérium (nejnižší nabídková cena / ekonomická výhodnost nabídky) a v případě ekonomické výhodnosti nabídky je podrobně popsán způsob, jak je hodnota tohoto kritéria určena.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Identifikační údaje zadavatele,
 3. Veřejná zakázka,
 4. Výběrová kritéria:
  1. Základní hodnotící kritérium,
  2. Postup výpočtu ekonomické výhodnosti nabídky,
 5. Seznam kritérií, která budou předmětem elektronické aukce,
 6. Podpisy členů výběrové komise,
 7. Shrnutí.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ).