Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Vady
Vady
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ545XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Vady - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje vybrané druhy vad ve výrobě rozdělené do skupin – podle technické povahy vady.
 • Členění vad výrobků do skupin musí vycházet z konkrétních podmínek výroby..
2. Prvky dimenze
 • Skupina vad výrobků (dle výrobně technické povahy),
 • Jednotlivé dílčí typy vad.
3. Datové zdroje dimenze
 • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN).
4. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupina vad výrobků:
  • Číslo (identifikátor) skupinyvad,
  • Název skupiny vad dle provozní dokumentace,
 • Úroveň 2: Dílčí typy vad výrobků. :
  • Číslo (identifikátor) vady,
  • Obsahové vymezení typu vady,
  • Id. výstupní kontroly,
  • Obvyklé důvody vady,
  • Zodpovědnost za typ vady,
  • Způsoby řešení.
5. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).