Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Vady
Vady
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ545XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Vady - obsahové vymezení

Dimenze představuje vybrané druhy vad ve výrobě rozdělené do skupin.

2. Prvky dimenze

Základní struktura je následující: skupina vad výrobků - jednotlivé dílčí typy vad.

3. Datové zdroje dimenze
  • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN).
4. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
  • Tabulka: příklady dat dimenze