Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Prostoje
Prostoje
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ544XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Prostoje - obsahové vymezení

Dimenze představuje druhy prostojů ve výrobě rozdělené do skupin.

2. Prvky dimenze

Základní struktura je následující: skupina prostojů (podle typů) - jednotlivé dílčí prostoje.

3. Datové zdroje dimenze
  • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN).
4. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
  • Tabulka: příklady dat dimenze