Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Prostoje
Prostoje
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ544XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Prostoje - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje druhy prostojů ve výrobě rozdělené do skupin.
  • Členění prostojů do skupin musí vycházet z konkrétních podmínek výroby a podnikového prostředí.
2. Prvky dimenze
  • Skupina prostojů (podle typů, např. nedostatek materiálu, porucha zařízení, pracovní kapacity),
  • Typ prostoje.
3. Datové zdroje dimenze
  • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN)..
4. Atributy dimenze

. */Úroveň 1: Skupina prostojů: **/Číslo (identifikátor) skupinyprostojů, **/Název skupiny prostojů dle provozní dokumentace, **/Celková provozní charakteristika skupiny prostojů.*/ Úroveň 2: Typy prostojů : **/Číslo (identifikátor) prostoje, **/Obsahové vymezení prostoje, **/Důvody prostoje, **/Časové vymezení, **/Zodpovědnost za prostoj, **/Řešení prostoje.

5. Poznámka
  • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).