Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Druhy výpadků a poruch
Druhy výpadků a poruch
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ543XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Druhy výpadků a poruch - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje přehled všech možných a nastalých výpadků a poruch ve výrobě (např. výpadky energie, poruchy zařízení apod.).
  • Členění výpadků a poruch do skupin musí vycházet z konkrétních podmínek výroby a podnikového prostředí..
2. Prvky dimenze
  • Skupina výpadků a poruch, např. výpadky energie, technické poruchy, chybějící materiál apod.
  • Typy výpadků a poruch.
3. Datové zdroje dimenze
  • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN). .
4. Atributy dimenze

. */Úroveň 1: Skupina výpadků a poruch: **/Číslo (identifikátor) skupinyvýpadků a poruch, **/Název skupiny výpadků a poruch dle provozní dokumentace, **/Celková provozní charakteristika skupiny výpadků a poruch.*/ Úroveň 2: Typy poruchy, výpadků : **/Číslo (identifikátor) poruchy, výpadku, **/Obsahové vymezení poruchy, výpadku, **/Dopady na výrobu, **/Četnost poruchy, výpadku, **/Zodpovědnost za řešení.