Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu
Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AGB00XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Přehled podskupin aplikací a nástrojů dostupných v rámci služeb eGovernmentu

Skupina zahrnuje aplikace a nástroje eGovernmentu, které jsou dostupné pro využití podniky i jednotlivými občany , resp. se s nimi setkávají při kontaktech s orgány veřejné správy . Dělí se na tyto podskupiny :

 1. Základní aplikace a nástroje eGovernmentu (ASGB00XGO ):
  1. ISZR, Informační systém základních registrů (AB01AXGO ), Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, RÚIAN (AB03AXGO ), Registr obyvatel (AB04AXGO ),
  2. AISEO (AB05AXGO ),
  3. Automatizovaný daňový informační systém, ADIS (AB06AXGO),
  4. IS celně deklarační (AB07AXGO ),
  5. Katastr nemovitostí České republiky (AB08AXGO ), Nahlížení do katastru nemovitostí (AB09AXGO ),
  6. Monitor – informační portál Ministerstva financí ČR (AB10AXGO ), Portál veřejné správy (AB11AXGO ),
  7. Informační systém o datových prvcích, ISDP (AB12AXGO ),
 2. Základní služby eGovernmentu (ASGB20XGO ) :
  1. Czech POINT, Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (AB21AXGO ), ISDS – Informační systém datových schránek (AB22AXGO ),
 3. Legislativa, justice (ASGB30XGO ) :
  1. ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů (AB31AXGO ), Insolvenční rejstřík (AB32AXGO ),
  2. eJustice (AB33AXGO ), eLegislativa (AB34AXGO ), eSbírka (AB35AXGO ),
  3. Informační systém Rejstříku trestů, ISRT (AB36AXGO ),
 4. Veřejné zakázky (ASGB40XGO ) :
  1. Centrální adresa, CADR (AB41AXGO ), Věstník veřejných zakázek (AB42AXGO ),
  2. Tender Market (AB43AXGO ), Elektronické tržiště Gemin.cz (AB44AXGO ),
 5. Specifické služby eGovernmentu (ASGB50XGO ) :
  1. Centrální registr vozidel (AB51AXGO ), Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, ISPOP (AB52AXGO ),
  2. MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče (AB53AXGO ),
  3. Spisová služba (AB54AXGO ),
  4. Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR (AB55AXGO ), Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA (AB56AXGO ), eVPE – Editor vodoprávní evidence (AB57AXGO ), Portál farmáře (AB58AXGO ),
 6. Dílčí specializované evidence (ASGB70XGO ):
  1. Modulární správní systém, MOSS (AB71AXGO ),
  2. DES – Domovní Evidenční systém (AB72AXGO ), EVI – Evidence odpadů (AB73AXGO ),
  3. Centrální úložiště elektronických receptů (AB74AXGO ),
  4. Rejstřík letadel (AB75AXGO ),
  5. Autovraky ISOH, MA ISOH (AB76AXGO ), Rejstřík politických stran a politických hnutí (AB77AXGO ),
  6. Portál Sčítání lidu, domů a bytů (AB78AXGO ), Volby.cz - Český statistický úřad (AB79AXGO )
 7. Dílčí specializované evidence (ASGB70XGO ).