Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu
Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AGB00XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Přehled podskupin aplikací a nástrojů dostupných v rámci služeb eGovernmentu

Skupina zahrnuje aplikace a nástroje eGovernmentu, které jsou dostupné pro využití podniky i jednotlivými občany , resp. se s nimi setkávají při kontaktech s orgány veřejné správy . Dělí se na tyto podskupiny :

  1. Základní aplikace a nástroje eGovernmentu (ASGB00XGO ),
  2. Základní služby eGovernmentu (ASGB20XGO ),
  3. Legislativa, justice (ASGB30XGO ),
  4. Veřejné zakázky (ASGB40XGO ),
  5. Specifické služby eGovernmentu (ASGB50XGO ),
  6. Dílčí specializované evidence (ASGB70XGO ).