Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Aplikace a nástroje pro řízení podniku
Aplikace a nástroje pro řízení podniku
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Přehled podskupin aplikací a nástrojů pro řízení podniku
 • Skupina představuje aplikace a nástroje obecného charakteru pro podporu byznysu , zvyšující významně konkurenceschopnost podniku a jeho konkurenční výhody.
 • Zahrnuje zejména:
  • analytické a plánovací na principech business intelligence.*
 • další aplikace transakčního charakteru mající pro úspěšnost byznysu větší význam, např. ERP, CRM apod.

Dělí se na tyto podskupiny :

 1. Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ):
  1. PowerPivot (AQ001A ),
  2. Power View (AQ001D ),
  3. Power BI (AQ002A ),
  4. DAX – principy (AQ003A ),
  5. BellaDati BI (AQ005A ),
  6. Tableau (AQ006A ),
  7. Qlik View (AQ007A),
  8. Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ),
 2. Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ) :
  1. Oracle Hyperion Financial Management (AQ011A ),
  2. SAP BusinessObjects (AQ012A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ),
  3. IBM Cognos Business Intelligence (BI) 10 (AQ014A ), IBM Cognos® TM1® (AQ014B ), IBM Data Mining (AQ014C ),
  4. IBM Cognos Sales Performance Management (AQ014D ), IBM Cognos Controller (AQ014E ),
  5. GoodData BI – Cloud (AQ021A ),
 3. Analytické aplikace (příklady) pro řízení podniku (ASGQ03 ) :
  1. Analýzy nákladů – Controlling (AQ030A ),
  2. Analýza: Prodeje a prodejny (AQ031A ), Analýza: Reklamace výrobků (AQ032A ), Analýza: Tržby podle položek (AQ033A ), Analýza: Tržby podle prodejních kanálů (AQ034A ),
  3. Analýza zisku (AQ035A ), Analýza: Prodeje podle regionů, měst a prodejen (AQ036A ), Analýza produktů (AQ037A ),
  4. Retail: Analýza nákupů zboží (AQ554AXRE ),
 4. Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ) :
  1. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ), Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ), Microsoft Dynamics CRM (AQ103A ),
  2. Aplikace pro řešení vzájemných vztahů metrik byznysu a metrik IT (AQ121A), ElOrig (AQ122A), SCRIBE (AQ123A).
2. Aplikace se využívají v rámci těchto domén řízení podniku:
 • Řízení IT podniku (DO001 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Řízení výroby (DO006 ),
 • Veřejná správa (DO011 ).
3. Skupiny metrik využívané v aplikacích řízení podniku
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ),
 • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ).