Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Aplikace a nástroje pro řízení podniku
Aplikace a nástroje pro řízení podniku
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Přehled podskupin aplikací a nástrojů pro řízení podniku
 • Skupina představuje aplikace a nástroje obecného charakteru pro podporu byznysu , zvyšující významně konkurenceschopnost podniku a jeho konkurenční výhody.
 • Zahrnuje zejména:
  • analytické a plánovací na principech business intelligence.*
 • další aplikace transakčního charakteru mající pro úspěšnost byznysu větší význam, např. ERP, CRM apod.

Dělí se na tyto podskupiny :

 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické aplikace (příklady) pro řízení podniku (ASGQ03 ),
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ).
2. Aplikace se využívají v rámci těchto domén řízení podniku:
 • Řízení IT podniku (DO001 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Řízení výroby (DO006),
 • Veřejná správa (DO011 ).
3. Skupiny metrik využívané v aplikacích řízení podniku
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ),
 • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ).