Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Finanční řízení orgánu veřejné správy
Finanční řízení orgánu veřejné správy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ050XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Finanční řízení orgánu VS“ – přehled

Vymezení úloh finančního řízení orgánu VS je v MBI založeno na standardních obecně definovaných úlohách. Finanční řízení orgánů VS je upraveno pravidly (a zákony pro veřejnou správu) a detailně je vymezeno zejména v publikacích:

 • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 644 s. ISBN 978-80-7357-698-1,
 • PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav, JETMAR, Marek. Veřejný sektor – řízení a financování. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 488 s. ISBN 978-80-7357-936-4.

Základní úlohy jsou v dalším přehledu:

 • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ),
 • Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ),
 • Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ),
 • Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ),
 • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
 • Závazky – evidence (UQ061A ),
 • Závazky – transakce (UQ062A ),
 • Závazky - standardní reporting (UQ063A ),
 • Závazky – analýzy (UQ064A ),
 • Pohledávky – evidence (UQ071A ),
 • Pohledávky – transakce (UQ072A ),
 • Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ),
 • Pohledávky – analýzy (UQ074A ),
 • PAM – evidence (UQ081A ),
 • PAM – transakce (UQ082A ),
 • PAM - standardní reporting (UQ083A ),
 • PAM – analýzy (UQ084A ),
 • PAM – plánování (UQ085A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh „Finanční řízení orgánu VS“

Účelem skupiny úloh je:

 • zajistit efektivní a spolehlivé vykonávání všech účetních operací,
 • realizovat úspěšné finanční (úvěrové a další) operace vedoucí k celkové ekonomické stabilitě orgánu VS,
 • poskytovat pracovníkům finančního řízení orgánu VS kvalitní analytické a plánovací podklady pro řízení finančních zdrojů a zamýšlené finanční transakce,
 • konsolidovat finanční informace z jednotlivých organizačních jednotek a oblastí řízení.
3. Poznámky, reference
 • PEKOVÁ, Jitka. - Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR 2011) – ISBN 9788073576981,
 • PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav, JETMAR, Marek. - Veřejný sektor – řízení a financování. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012 2012) - ISBN9788073579364
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.