Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb
Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U134A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb“ – cíl, účel

Cílem úlohy je připravit podklady, pravidla a organizaci výběrového řízení na dodavatele. Realizovat jednotlivá výběrová řízení. Minimalizovat rizika špatného výběru.

2. Obsah úlohy

Úloha zahrnuje:

 1. zpracování poptávkového dokumentu a jeho poskytnutí uchazečům,
 2. vyhodnocení nabídek,
 3. ověření referenčních instalací,
 4. presentaci nabídek jednotlivými uchazeči, včetně diskuse k otevřeným otázkám nabízených řešení,
 5. komplexní vyhodnocení nabídek a určení vybraného dodavatele.
3. Vstupy úlohy:
 • Informační strategie (D001A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Projektový záměr (D124A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Nabídka na dodávku IT služeb a produktů (D132A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Poptávkový dokument (D131A ),
 • Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů (D133A ),
 • Protokol o hodnocení nabídek (D134A ),
 • Závěrečný protokol z výběrového řízení (D135A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Jasné dostatečně podrobné podkladové dokumenty (informační strategie a projektový záměr),
 • Podrobně specifikovaná a komunikovaná hodnotící kritéria a vzorce pro výpočet výsledného hodnocení,
 • Soulad provedení výběrového řízení s aktuálně platnou legislativou.
6. Doporučené praktiky
 • Je dobré věnovat velkou pozornost přípravě poptávkového dokumentu, obvykle platí, že čím je vyšší jeho kvalita, tím je vyšší úroveň výběrového řízení a kvalita vybraného řešení,
 • Na průběhu výběrového řízení by se měli podílet členové nejvyššího vedení firmy. Předsedou výběrové komise by měl být generální ředitel, nebo některý z odborných ředitelů,
 • Referenční návštěvy a jejich uskutečnění jsou obvykle dobrou cestou, jak minimalizovat rizika špatného výběru. Pozornost na referenčních instalacích by měla být věnována zejména úrovni dodavatele a jeho služeb.
7. “Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb“ - klíčové aktivity

7.1. Zpracování poptávkového dokumentu

Včetně specifikace pravidel výběrového řízení a požadované struktury nabídky.

7.2. Návrh soustavy výběrových kritérií

Určení a jmenování výběrové komise. Stanovení organizačních a procedurálních pravidel výběrového řízení.

7.3. Uveřejnění výběrového řízení

V médiích, případně přímé oslovení potenciálních dodavatelů řešení.

7.4. Předání poptávkového dokumentu

Případně oproti potvrzení o složené jistině.

7.5. Poskytování konzultací dodavatelům při zpracování jejich nabídek

Buď formou společných setkání, nebo individuálně jednotlivým dodavatelům v dohodnutých termínech.

7.6. Společné otevírání nabídek

Kontrola především formálních náležitostí nabídek.

7.7. Hodnocení nabídek podle definované soustavy kritérií

Zpracování dokumentace hodnocení nabídek.

7.8. Výběr uchazečů do druhého kola

Na základě kvality nabídek výběr obvykle 3 - 5 uchazečů do druhého kola výběrového řízení. Oznámení výsledků výběru všem uchazečům.

7.9. Návštěva referenčních instalací

Návštěva referenčních instalací týmem zákazníka podle určení dodavatele. Zpracování dokumentace z referenční instalace.

7.10. Osobní presentace řešení

Osobní presentace navrhovaného řešení dodavatele, případně i s jeho subdodavateli.

7.11. Vyhodnocení

Vyhodnocení všech součástí (nabídka, referenční instalace, presentace) u všech vybraných dodavatelů a výběr vítěze výběrového řízení.

7.12. Oznámení výsledků výběrového řízení

Všem uchazečům druhého kola výběrového řízení.

7.13. Zahájení smluvního jednání

Obvykle nejprve o zpracování Úvodní studie řešení.