Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice
Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U002A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE), Krejčí, P. (KSI, FIT, ČVUT)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit potřebné minimum obecné znalosti podnikové ekonomiky pracovníků IT
2. Obsah úlohy
 • Zajištění minima obecné znalosti podnikové ekonomiky na straně pracovníků IT. Pracovníci IT potřebují znát přínosy byznysu, kterých projekty dosahují, tj. ujištění, že jejich práce není zbytečná a rutinní.
 • Vedení IT potřebuje znalosti pro schopnost efektivní komunikace s manažery byznysu. Je tedy třeba, aby zvládli v minimální míře hlavní okruhy podnikové ekonomiky:
 1. majetková a kapitálová struktura podniku a na čem závisí, její optimální struktura,
 2. corporate governance,
 3. inovace a marketing,
 4. nákup – řízení zásob,
 5. výroba – plánování, kapacita, produktivita,
 6. investice – finanční ukazatele (výhody, nevýhody),
 7. finanční řízení,
 8. controlling, interní audit – s vazbou na IT.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Na vstupu úlohy jsou:
  • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
  • Katalog podnikových cílů (DQ004A ,
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Na výstupu úlohy jsou:
  • SWOT analýza podniku (D012A ),
  • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Připravenost vedení IT zvyšovat si kvalifikaci v oblasti ekonomiky, marketingu, managementu,
 • Ochota ve vedení IT se podílet na řešení problematiky byznysu vlastního podniku
5. Doporučené praktiky
 • Jasně vymezit okruh pracovníků IT s požadovanými znalostmi byznysu a podle toho jim upravit kariérní mapy a případně i navrhnout potřebné kvalifikační programy (viz úloha U231A ).
6. “Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice“ - klíčové aktivity
 • Definování požadovaných, resp. nezbytných znalostí pracovníků IT - specifikace potřebných okruhů znalostí IT o byznysu vlastního podniku – zahrnuje hlavní oblasti řízení viz Obsah úlohy, zejména Corporate governance, finanční řízení, řízení prodeje apod.,
 • Zajištění potřebných znalostí u pracovníků IT - plánování a realizace průběžné komunikace, pracovních schůzek vedení podniku a vedení IT, úpravy kariérních map pracovníků IT, návrhy na obsah realizaci kvalifikačních programů. V systému odměňování motivace členů vedení IT ke spolupráci s byznysem,
 • Organizační opatření v komunikaci byznys – IT - vytvoření komunikačního plánu a tlak na jeho dodržování. Zařazení klíčových pracovníků IT (zejména CIO) do řídících orgánů podniku, nastavení podnikových procesů směrem ke sdílení podnikových znalostí.
7. Poznámky, reference
 • Základní východiskem pro zavedení systému řízení bezpečnosti informací je norma ISO/IEC 27001, která specifikuje, co má být v rámci řízení bezpečnosti informací zavedena a norma ISO/IEC 27002, která definuje, jakým způsobem mají být bezpečnostní opatření zavedeny. Revidované vydání norem rodiny ISO/IEC 27000 bylo vydáno v říjnu 2013.