Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dílenské řízení a plán výroby
Dílenské řízení a plán výroby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ531AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dílenské řízení a plán výroby - účel dokumentu

Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů objemu výroby v měsíčním a kratším časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (výrobky, technologie, zákazníci, útvary apod.).

2. Obsah dokumentu

Měsíční plán výroby je rozpisem dlouhodobého plánu výroby na příslušný měsíc ve všech ukazatelích - objemu výroby, spotřebě atd.