Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán marketingových akcí
Plán marketingových akcí
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ371A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plán marketingových akcí - účel dokumentu

Účelem je presentovat plánované hodnoty klíčových ukazatelů marketingových akcí a kampaní, obsah těchto kampaní, a to v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (typ kampaně, realizátor, cílové skupiny apod.).

2. Obsah dokumentu

Představuje soustavu plánovacích dokumentů a výstupů plánovacích nástrojů pro účely řízení marketingu, tj. plány marketingových kampaní a promo akcí podle termínů realizace, druhů akcí, realizátorů akcí apod.