Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Obchodní příležitosti, potenciální zákazníci
Obchodní příležitosti, potenciální zákazníci
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ366A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Obchodní příležitosti, potenciální zákazníci - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny relevantní informace o obchodních příležitostech, potenciálních zákaznících atd. pro analytické účely a přípravu marketingových a obchodních akcí.

2. Obsah dokumentu

Evidence obchodních příležitostí, potenciálních zákaznících je databáze nebo její část obsahující informace pro účely vyhodnocování aktuální pozice podniku na trhu a přípravy marketingových kampaní.