Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Investiční záměry
Investiční záměry
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ310A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Investiční záměry - účel dokumentu

Účelem je presentovat investiční záměry podniku v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (typ akce, útvary, význam apod.).

2. Obsah dokumentu

Investiční záměry představují vstupní podklady pro posuzování navrhovaných investic podniku, mají obsahovat kromě obsahového vymezení investice a dalších charakteristik i očekávané její efekty pro podnik.