Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence investic
Evidence investic
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ302A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence investic - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o připravovaných nebo realizovaných investicích v podniku pro analytické účely a přípravu dalších investičních plánů.

2. Obsah dokumentu

Evidence investic je databáze nebo její část obsahující informace o připravovaných, probíhajících nebo realizovaných investicích podniku, a to jak informace ekonomického, tak i technického a organizačního charakteru.