Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Odvětví ekonomiky
Odvětví ekonomiky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Odvětví ekonomiky - obsahové vymezení

Dimenze zahrnuje základní strukturu odvětví ekonomiky podle potřeb daného podniku, obvykle těch, kde podnik obchoduje (prodej, nákup)

2. Prvky dimenze

Dimenze může být realizována dle číselníků NACE (dle hierarchie NACE), nebo pouze za vybraná odvětví – dle faktorů MBI, tj.:

 1. Výroba,
 2. Velkoobchod,
 3. Maloobchod,
 4. Banky a pojišťovny,
 5. Telekomunikace,
 6. Utility (elektřina, voda, plyn),
 7. Veřejná správa a obrana,
 8. Školství,
 9. Zdravotnictví,
 10. Stavebnictví,
 11. Doprava a skladování.