Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Aplikace a nástroje pro řízení podniku
Aplikace a nástroje pro řízení podniku
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Přehled podskupin aplikací a nástrojů pro řízení podniku

Skupina představuje aplikace a nástroje obecného charakteru pro podporu byznysu, zvyšující významně konkurenceschopnost podniku a jeho konkurenční výhody. Zahrnuje zejména analytické a plánovací na principech business intelligence a další transakčního charakteru mající pro úspěšnost byznysu větší význam, např. ERP, CRM apod. Dělí se na tyto podskupiny:

 1. Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ):
  1. PowerPivot (AQ001A ),
  2. Power View (AQ001D ),
  3. Power BI (AQ002A ),
  4. DAX – principy (AQ003A ),
  5. BellaDati BI (AQ005A ),
  6. Tableau (AQ006A ),
  7. Qlik View (AQ007A),
  8. Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ),
 2. Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ) :
  1. Oracle Hyperion Financial Management (AQ011A ),
  2. SAP BusinessObjects (AQ012A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ),
  3. IBM Cognos Business Intelligence (BI) 10 (AQ014A ), IBM Cognos® TM1® (AQ014B ), IBM Data Mining (AQ014C ),
  4. IBM Cognos Sales Performance Management (AQ014D ), IBM Cognos Controller (AQ014E ),
  5. GoodData BI – Cloud (AQ021A ),
 3. Analytické aplikace (příklady) pro řízení podniku (ASGQ03 ) :
  1. Analýzy nákladů – Controlling (AQ030A ),
  2. Analýza: Prodeje a prodejny (AQ031A ), Analýza: Reklamace výrobků (AQ032A ), Analýza: Tržby podle položek (AQ033A ), Analýza: Tržby podle prodejních kanálů (AQ034A ),
  3. Analýza zisku (AQ035A ), Analýza: Prodeje podle regionů, měst a prodejen (AQ036A ), Analýza produktů (AQ037A ),
  4. Retail: Analýza nákupů zboží (AQ554AXRE ),
 4. Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ) :
  1. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ), Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ), Microsoft Dynamics CRM (AQ103A ),
  2. Aplikace pro řešení vzájemných vztahů metrik byznysu a metrik IT (AQ121A ), ElOrig (AQ122A), SCRIBE (AQ123A ).

2. Aplikace využívané v rámci domén řízení podniku

Podskupiny aplikací se uplatňují v těchto doménách:

 1. IT v řízení podniku (DO0 ),
 2. Odvětvová řešení IT v řízení podniku (DO00 ).

3. Skupiny metrik využívané v aplikacích řízení podniku

Podskupiny aplikací využívají tyto skupiny metrik:

 1. Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 2. Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 3. Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 4. Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 5. Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 6. Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 7. Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 8. Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 9. Organizace a správa (IGQ90 ),
 10. Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ).

4. Obsah balíčku ke stažení
 • Souhrnný text ke skupině aplikací, jejím podskupinám a aplikacím (PDF),
 • Příklady analytických aplikací se zaměřením na obchodní aktivity podniku v Power Pivot a PowerView (POZOR: objem balíčku je 56 MB).