Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Analytické a plánovací nástroje typu self service BI
Analytické a plánovací nástroje typu self service BI
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Podstata a účel podskupiny nástrojů self service BI

Podskupina představuje analytické a plánovací nástroje založené na technologiích a přístupech business intelligence, specálně self service business intelligence (SSBI). Nástroje SSBI se vesměs chápou jako doplnění pro komplexní, standardní BI řešení. Na druhé straně se jejich vznik a rychlé rozšiřování v praxi přirovnává ke vzniku PC, které také přinesly obrovskou, dříve nedosažitelnou dostupnost IT zdrojů širokým vrstvám uživatelů. V tomto případě zajišťují potenciál byznys analytiky uživatelům s vysokou mírou flexibility a přizpůsobivosti jejich momentálním potřebám. Řešení aplikací self service BI se řídí i specifickými postupy a pravidly, které jsou náplní podskupiny úloh „Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI“ (TG450 ).

Účelem této podskupiny je vymezit možnosti těchto nástrojů při tvorbě analytických a plánovacích aplikací a jejich uplatnění v úlohách řízení podniku i IT. S ohledem na to, že řada příkladů a dokumentačních aplikací zařazených do MBI je realizována v nástrojích MS Power Pivot, je celé rodině těchto produktů věnována největší pozornost. Obdobně to platí i pro detailnější charakteristiky jazyka DAX (Data Analysis Expressions) uplatňovaného v souvislosti s těmito nástroji.

2. Přehled nástrojů self service BI zařazených do podskupiny

Do skupiny nástrojů SSBI patří:

 • PowerPivot: ,
  • Power Pivot – principy, způsob využití (AQ001A ),
  • Power Pivot – zdroje dat (AQ001B ),
  • Power Pivot – příprava dat (AQ001C ),
 • Power View (AQ001D ),
 • Power BI:
  • Power BI – principy, data, aplikace (AQ002A ),
  • Power BI – vytvoření a správa relací (AQ002B ),
  • Power BI – uživatelské rozhraní (AQ002C ),
  • Power BI Service (AQ002D ),
  • Power BI - mobilní aplikace, přímé dotazování (AQ002E ),
 • Jazyk DAX:
  • DAX pro Power Pivot – principy, základní funkce, (AQ003A ),
  • DAX pro Power Pivot – KPI, time intelligence a další funkce (AQ003B ),
  • DAX pro Power BI (AQ003C ),
 • BellaDati BI (AQ005A ),
 • Tableau (AQ006A ),
 • Qlik View (AQ007A),
 • Plánovací aplikace Targetty (AQ009A )

Skupina produktů Microsoft s prefixem „Power“ představuje velmi významnou řadu nástrojů pro řešení a využívání aplikací typu self service BI, SSBI (F455 ), s tím, že zvláštní místo má zde jazyk DAX.

2.1. Power Pivot

Power Pivot - tvoří jádro řešení a základ pro všechny dále uvedené produkty „Power“. Umožňuje vytváření datového modelu, vytváření relací, manipulace a kalkulace s daty obsaženými v databázi Power Pivotu. Obsahuje jazyk DAX (Data Analysis Expressions) pro manuipulace s daty v Power Pivotu. Verze (nelze zaměňovat 32-bit a 64-bit verze):

 • Power Pivot for Excel 2010,
 • Power Pivot for Excel 2013 – dostupný pouze v „Pro Plus“ Excel,
 • Power Pivot for Excel 2016 – obdobné, jako u Excel 2013.

2.2. Power BI Desktop

Podstata a funkce Power BI Desktop jsou stejné, jako u Power Pivot, je rovněž založen na jazyku DAX. Syntax funkcí pro práci s daty založena na DAX je tak stejná. Tedy jádra (engines) jsou u obou produktů stejné, ale uživatelský interface a vizualizace dat se liší.

3. Využití nástrojů self service BI v úlohách řízení podniku a IT

Uvedené nástroje jsou využitelné v úlohách definovaných v MBI, a to jak v úlohách řízení podniku, tak řízení IT.

3.1. Využití nástrojů self service BI v úlohách řízení podniku
 • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ), Controlling – analýzy (UQ094A ) a plánování (UQ095A ),
 • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ) a plánování (UQ105A ), Marketingové analýzy (UQ354A ) a marketingový plán (UQ355A ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ) a plánování nákupu (UQ155A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ),
 • Analýzy majetku (UQ304A ) a plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Dopravní analýzy (UQ404A ) a plánování dopravy (UQ405A ), Řízení energií – analýzy (UQ454A ) a plánování (UQ455A ) a další dle odvětví.

3.2. Příklady aplikací self service BI v řízení IT

Příklady aplikací self service BI pokrývají všechny definované domény řízení IT a tyto aplikace jsou rozděleny adekvátně do následujících podskupin:

 • Analytické a plánovací aplikace pro strategické řízení IT (ASG000 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT služeb (ASG100 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT zdrojů (ASG200 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení ekonomiky IT (ASG300 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení rozvoje IT (ASG400 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení provozu IT (ASG500 ).

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text k podskupině aplikací a aplikacím (PDF).