Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Retail: Přehled standardních skupin úloh podnikového řízení
Retail: Přehled standardních skupin úloh podnikového řízení
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ540XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení podniku“ - přehled skupin úloh
 • Skupina úloh má pouze pracovní charakter a zahrnuje přehled a odkazy na skupiny úloh, které mají standardní charakter podnikového řízení, nejsou momentálně definovány jako specifické pro oblast retailu.
 • Strategické řízení podniku - (TGQ000 ) - ,
 • Finanční řízení podniku - (TGQ050 ),
 • Řízení závazků (TGQ060 ),
 • Řízení pohledávek (TGQ070 ),
 • Řízení práce a mezd (TGQ080 ),
 • Podnikový controlling - (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb - (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu - (TGQ150 ),
 • Řízení skladů - (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ),
 • Řízení majetku - (TGQ300 ),
 • Marketing - (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy - (TGQ400 ),
 • Řízení energií - (TGQ450 ),
 • Do celkového přehledu řízení maloobchodního podniku patří i standardardní skupiny úloh řízení IT v rámci následujících domén :
  • Strategické řízení IT (DO090 ),
  • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
  • Řízení provozu IT (DO700 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.