Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení majetku v orgánu VS
Řízení majetku v orgánu VS
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ300XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. *** „Řízení majetku orgánu VS“ - přehled úloh ***

Vymezení úloh řízení majetku v orgánu VS je v MBI založeno na standardních obecně definovaných úlohách. Musí však respektovat specifická pravidla VS. */ Evidence: Evidence majetku (UQ301A ) - aktualizace základních údajů majetkových databází, klasifikace majetku, technických údajů apod.,*/ Transakce: Zpracování majetku - transakce (UQ302A ) - zpracování jednotlivých majetkových transakcí, požadavku na investice, řešení oprav, zpracování odpisů apod.,*/ Reporting: Majetek - standardní reporting (UQ303A ) - vytváření standardních majetkových reportů a výkazů,*/ Analýzy: Analýzy majetku (UQ304A ) – podle různých dimenzí (druhy majetku, zodpovědnost, umístěn apod.) a sledování vývoje majetku v čase,*/ Plánování: Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ).

2. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení majetku v orgánu VS“

Účelem skupiny úloh je:

  • dosahovat takové struktury a rozmístění majetku, které budou nejlépe odpovídat aktuálním i budoucím potřebám orgánu VS,
  • zajistit kvalitní dokumentaci majetku na úrovni jeho pasportizace, specifické technické dokumentace, ekonomické dokumentace,
  • realizovat efektivní plánování a průběh investičních akcí,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení majetku kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o stavu majetku nárocích na údržbu a na přípravu nových investičních akcí, pro uplatnění optimálních odpisových modelů a další.
3. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.