Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : VS: Průběh veřejné zakázky
VS: Průběh veřejné zakázky
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ610XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Účel a zaměření skupiny úloh „Průběh veřejné zakázky“

Skupina úloh Průběh veřejné zakázky zahrnuje úlohy spojené se zahájením a řízením veřejné zakázky. Úlohy jsou rozdělené do tří částí.

Příprava nabídek:

 • Příprava dokumentů ke zveřejnění (UQ611AXGO),
 • Zahájení řízení (UQ612AXGO),
 • Návrh dodavatelů (UQ613AXGO),
 • Evidence došlých nabídek (UQ614AXGO),
 • Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (UQ615AXGO),
 • Sezvání komise pro otevírání nabídek (UQ616AXGO).

Vyhodnocení nabídek:

 • Otevírání nabídek (UQ621AXGO),
 • Hodnocení a posouzení nabídek (UQ622AXGO),
 • Oznámení o výběru dodavatele (UQ623AXGO),
 • Dodržení ochranných lhůt a řízení o námitkách (UQ624AXGO),
 • Podpis smlouvy (UQ625AXGO),
 • Uveřejnění na profilu zadavatele po podpisu smlouvy (UQ626AXGO).

Řešení společných ustanovení :

 • Uveřejňování formulářů do věstníků (UQ631AXGO),
 • Uchování dokumentace o zadávacím řízení (UQ632AXGO).

Účelem skupiny úloh „Průběh veřejné zakázky“ je:

 • zajistit objektivní výběr co nejefektivnější nabídky jak po stránce ekonomické, tak obsahové,
 • realizovat průběh veřejné zakázky podle platné legislativy, zejména Zákona o zadávání veřejných zakázek,
 • již na úrovni výběrového řízení připravit předpoklady pro kvalitní realizaci veřejné zakázky,
 • zpracovat kvalitní výstupní dokumentaci veřejné zakázky.
2. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Charakter veřejné správy (F013 ),
 • Stav legislativy (F034) – zákon o zadávání veřejných zakázek
 • Pro základní řízení orgánů veřejné správy jsou ovlivněny kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - aplikací, ERP (F300 ), pro nákupy a zásobování úrovní elektronického zásobování (F351 ), elektronických tržišť (F352 ) a elektronických aukcí (F353), případně mobilních aplikací (F550 ).
 • Pro analýzy a plánování aktivit orgánů veřejné správy úrovní aplikací business intelligence (FSG400 ).
3. Aplikace ve vztahu k přípravě veřejné zakázky

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text ke skupině úloh a k jejím úlohám (PDF).

5. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.