Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : VS: Průběh veřejné zakázky
VS: Průběh veřejné zakázky
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ850XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Zaměření skupiny úloh „Průběh veřejné zakázky“
 • Příprava nabídek:
  • Příprava dokumentů ke zveřejnění - (UQ851AXGO),
  • Zahájení řízení - (UQ852AXGO),
  • Návrh dodavatelů - (UQ853AXGO),
  • Evidence došlých nabídek - (UQ854AXGO),
  • Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace - (UQ855AXGO),
  • Sezvání komise pro otevírání nabídek - (UQ856AXGO).
 • Vyhodnocení nabídek:
  • Otevírání nabídek - (UQ857AXGO),
  • Hodnocení a posouzení nabídek - (UQ858AXGO),
  • Oznámení o výběru dodavatele - (UQ859AXGO),
  • Dodržení ochranných lhůt a řízení o námitkách - (UQ860AXGO),
  • Podpis smlouvy - (UQ861AXGO),
  • Uveřejnění na profilu zadavatele po podpisu smlouvy - (UQ862AXGO).
 • Řešení společných ustanovení :
  • Uveřejňování formulářů do věstníků - (UQ863AXGO),
  • Uchování dokumentace o zadávacím řízení - (UQ864AXGO).
2. Účel skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • zajistit objektivní výběr co nejefektivnější nabídky jak po stránce ekonomické, tak obsahové,
  • realizovat průběh veřejné zakázky podle platné legislativy , zejména Zákona o zadávání veřejných zakázek,
  • již na úrovni výběrového řízení připravit předpoklady pro kvalitní realizaci veřejné zakázky,
  • zpracovat kvalitní výstupní dokumentaci veřejné zakázky.
3. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Charakter veřejné správy (F013 ),
 • Stav legislativy (F034) – zákon o zadávání veřejných zakázek
 • Pro základní řízení orgánů veřejné správy jsou ovlivněny kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - aplikací, ERP (F300 ), pro nákupy a zásobování úrovní elektronického zásobování (F351 ), elektronických tržišť (F352 ) a elektronických aukcí (F353), případně mobilních aplikací (F550 ).
 • Pro analýzy a plánování aktivit orgánů veřejné správy úrovní aplikací business intelligence (FSG400 ).
4. Aplikace ve vztahu k přípravě veřejné zakázky
5. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.