Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : VS: Příprava veřejné zakázky
VS: Příprava veřejné zakázky
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ840XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Příprava veřejné zakázky" - přehled úloh
 • Zjištění potřeby - (UQ841AXGO),
 • Předběžná tržní konzultace - (UQ842AXGO),
 • Stanovení předpokládané hodnoty - (UQ843AXGO),
 • Stanovení druhu veřejné zakázky - (UQ844AXGO),
 • Stanovení režimu veřejné zakázky - (UQ845AXGO),
 • Stanovení druhu zadávacího řízení - (UQ846AXGO),
 • Předběžné oznámení - (UQ847AXGO),
 • Příprava zadávací dokumentace - (UQ848AXGO),
 • Ustanovení komise - (UQ849AXGO).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • rozhodnout o potřebě veřejné zakázky, dostupnosti zdrojů na trhu a předpokládané finanční náročnosti veřejné zakázky,
  • zajistit všechny potřebné podklady pro kvalifikované rozhodnutí o druhu a režimu veřejné zakázky a druhu zadávacího řízení,
  • připravit kvalitní zadávací dokumentaci a organizační předpoklady pro efektivní průběh veřejné zakázky
3. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Charakter veřejné správy (F013 ),
 • Pro základní řízení orgánů veřejné správy jsou ovlivněny kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - aplikací, ERP (F300 ), pro nákupy a zásobování úrovní elektronického zásobování (F351 ), elektronických tržišť (F352 ) a elektronických aukcí, případně mobilních aplikací (F550 ).
 • Pro analýzy a plánování aktivit orgánů veřejné správy úrovní aplikací business intelligence (FSG400 ).
4. Aplikace ve vztahu k přípravě veřejné zakázky
5. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.