Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : VS: Příprava veřejné zakázky
VS: Příprava veřejné zakázky
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ600XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. *** „Příprava veřejné zakázky" - přehled úloh ***

Skupina úloh Příprava veřejné zakázky zahrnuje úlohy vyvolané obvykle požadavkem ze strany orgánu veřejné správy a zahrnuje:

2. Účel a zaměření skupiny úloh „Příprava veřejné zakázky“

Účelem skupiny úloh je:

  • rozhodnout o potřebě veřejné zakázky, dostupnosti zdrojů na trhu a předpokládané finanční náročnosti veřejné zakázky,
  • zajistit všechny potřebné podklady pro kvalifikované rozhodnutí o druhu a režimu veřejné zakázky a druhu zadávacího řízení,
  • připravit kvalitní zadávací dokumentaci a organizační předpoklady pro efektivní průběh veřejné zakázky
3. Faktory ovlivňující průběh úloh
  • Charakter veřejné správy (F013 ),
  • Pro základní řízení orgánů veřejné správy jsou ovlivněny kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - aplikací, ERP (F300 ), pro nákupy a zásobování úrovní elektronického zásobování (F351 ), elektronických tržišť (F352 ) a elektronických aukcí, případně mobilních aplikací (F550 ).
  • Pro analýzy a plánování aktivit orgánů veřejné správy úrovní aplikací business intelligence (FSG400 ).
4. Aplikace ve vztahu k přípravě veřejné zakázky
5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text ke skupině úloh a k jejím úlohám (PDF).

6.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.