Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Retail: Vnitropodniková logistika
Retail: Vnitropodniková logistika
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ570XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. *** "Retail: Vnitropodniková logistika“ - přehled úloh ***

Poznámka: Úlohy ve skupině jsou kombinací standardních podnikových úloh a specifických úloh pro retail, resp. řízení maloobchodu.

 • Evidence: Evidence dopravy (UQ401A ) - aktualizace základních údajů o dopravcích, dopravních prostředcích, dopravních trasách apod.,
 • Transakce: Retail: Operativní řízení požadavků na dopravu (UQ571AXRE ),
 • Reporting: Reporting dopravy (UQ403A ) - vytváření standardních reportů dopravy a zajištění požadavků na dopravu,
 • Analýzy: Retail: Analýzy dopravy (UQ574AXRE ) - analýzy dopravy a využití dopravních prostředků přímo v retailu,
 • Plánování: Plánování dopravy (UQ405A ) - plánování požadavků na dopravu, rozvoje dopravních kapacit.
2. Účel a zaměření skupiny úloh "Retail: Vnitropodniková logistika“

Účelem skupiny úloh je:

 • dosahovat takové struktury a rozmístění majetku, které budou nejlépe odpovídat aktuálním i budoucím potřebám podniku,
 • zajistit kvalitní dokumentaci majetku na úrovni jeho pasportizace, specifické technické dokumentace, ekonomické dokumentace,
 • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení dopravy v podniku kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o disponibilních vlastních a externích dopravních kapacitách, dopravcích a jejich kvalitě a spolehlivosti.
3. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Charakter maloobchodu a maloobchodních organizací (F009 ),
 • Některými faktory jako je dislokace podniku (F056) a socioekonomickými a organizačními faktory (FSG030 ).
 • Pro analýzy a plánování dopravy se využívá aplikací business intelligence (FSG400 ).
4. Úlohy „Retail: Vnitropodniková logistika“ – v kontextu podnikového řízení

Úlohy ve skupině „Retail: Vnitropodniková logistika“ se váží na následující úlohy, jsou uvedeny pouze nejvýznamnější:

 • Finanční řízení (TG050):
  • zajišťování požadavků na dopravu a příslušné dokumenty (UQ571AXRE ) jsou podkladem pro účetní transakce (UQ052A ),
 • Retail: Prodej (TGQ580XRE ), Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE ):
  • analýzy dopravních kapacit a možností (Retail: Analýzy dopravy (UQ574AXRE )) a plánování dopravních kapacit, a to vlastních i externího zajištění (UQ405A ) jsou podkladem pro zajištění obchodních operací nebo jejich plánování,
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • plánování dopravních kapacit (UQ405A ) jsou podkladem pro plánování jejich personálního zajištění (UQ255A ). Metriky v úlohách skupiny „Retail: Vnitropodniková logistika“ -
 • Náklady na přepravu a dopravu (IQ4052 ),
 • Spolehlivost dopravce (IQ4053 ),
 • Včasné naskladnění (IQ4055 ),
 • Podíl využití nákladního auta (IQ4056 ).
5. Dimenze
 • Analýzy se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na specifických dimenzích dopravy (DIGQ50 ).
 • Dále se využívají obchodní dimenze (DIGQ30 ), dimenze externích partnerů podniku (DIGQ10 ) a ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
6. Aplikace pro úlohy skupiny „Retail: Vnitropodniková logistika“
 • Řízení vnitropodnikové logistiky je obvykle součástí ERP aplikací, jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ), Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ).
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS http://www.cvis.cz/index_cz.htm nebo SYSTEMONLINE http://www.systemonline.cz/ .
7. Účast rolí pracovníků na úlohách skupiny „Retail: Vnitropodniková logistika“
 • Za řízení úloh ve skupině „Retail: Vnitropodniková logistika“ má hlavní zodpovědnost manažer dopravy (RQ012 ), případně manažer logistiky (RQ013 ) a manažer dodavatelského řetězce (Supply Chain manager) (RQ014 ).
 • Na řešení jednotlivých problémů dopravy se podílejí pracovníci útvarů dopravy (RQ043 ) a analytici logistiky, Logistics Controller (RQ015 ).
8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence dopravců (DQ401A),
 • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 • Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A),
 • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
 • Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití (DQ412A),
 • Operativní požadavky na dopravu (DQ415A),
 • Objednávka na dopravu (DQ416A).
 • Výstupem jsou Plány dopravy (DQ421A), Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A) a Dopravní analýzy (DQ441A).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.