Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Retail: Vnitropodniková logistika
Retail: Vnitropodniková logistika
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ570XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. "Retail: Vnitropodniková logistika“ - přehled úloh

Poznámka: Úlohy ve skupině jsou kombinací standardních podnikových úloh a specifických úloh pro retail , resp. řízení maloobchodu.

 • Evidence: Evidence dopravy - (UQ401A ) - aktualizace základních údajů o dopravcích, dopravních prostředcích, dopravních trasách apod.,
 • Transakce: Retail: Operativní řízení požadavků na dopravu - (UQ571AXRE ),
 • Reporting: Reporting dopravy - (UQ403A ) - vytváření standardních reportů dopravy a zajištění požadavků na dopravu,
 • Analýzy: Retail: Analýzy dopravy - (UQ574AXRE ) - analýzy dopravy a využití dopravních prostředků přímo v retailu,
 • Plánování: Plánování dopravy - (UQ405A ) - plánování požadavků na dopravu, rozvoje dopravních kapacit.
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení dopravy" (SQ401 ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat co nejlepší zajištění logistických potřeb podniku při optimalizaci nákladů na tyto služby,
  • zajistit efektivní využití vlastních dopravních prostředků případně externích služeb,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení dopravy v podniku kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o disponibilních vlastních a externích dopravních kapacitách, dopravcích a jejich kvalitě a spolehlivosti.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Charakter maloobchodu a maloobchodních organizací (F009 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ).
 • Pro analýzy a plánování dopravy se využívá aplikací business intelligence (FSG400 ).
5. Úlohy „Retail: Vnitropodniková logistika“ – vazby na ostatní oblasti řízení maloobchodu
 • Finanční řízení (TG050):
  • zajišťování požadavků na dopravu a příslušné dokumenty (UQ571AXRE ) jsou podkladem pro účetní transakce (UQ052A ),
 • Retail: Prodej (TGQ580XRE ), Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE ):
  • analýzy dopravních kapacit a možností (Retail: Analýzy dopravy (UQ574AXRE )) a plánování dopravních kapacit, a to vlastních i externího zajištění (UQ405A ) jsou podkladem pro zajištění obchodních operací nebo jejich plánování,
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • plánování dopravních kapacit (UQ405A ) jsou podkladem pro plánování jejich personálního zajištění (UQ255A ).
6. Metriky v úlohách skupiny „Retail: Vnitropodniková logistika“
 • Náklady na dopravu (IQ4052 ),
 • Včasné naskladnění (IQ4055 ),
 • Podíl využití nákladního auta (IQ4056 ).
7. Dimenze
 • Analýzy se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na specifických dimenzích dopravy (DIGQ50 ).
 • Dále se využívají obchodní dimenze (DIGQ30 ) a ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
8. Aplikace pro úlohy skupiny „Retail: Vnitropodniková logistika“
 • Řízení vnitropodnikové logistiky je obvykle součástí ERP aplikací, jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ), Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ).
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS http://www.cvis.cz/index_cz.htm nebo SYSTEMONLINE http://www.systemonline.cz/ .
9. Účast rolí pracovníků na úlohách skupiny „Retail: Vnitropodniková logistika“
 • Za řízení úloh ve skupině „Retail: Vnitropodniková logistika“ má hlavní zodpovědnost manažer logistiky (RQ013 ).
 • Na řešení jednotlivých problémů dopravy se podílejí analytici logistiky, Logistics Controller (RQ015 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence dopravců (DQ401A),
 • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
 • Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití (DQ412A),
 • Operativní požadavky na dopravu (DQ415A),
 • Objednávka na dopravu (DQ416A).
 • Výstupem jsou :
  • Plány dopravy (DQ421A),
  • Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A),
  • Dopravní analýzy (DQ441A).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.