Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : IT Governance
IT Governance
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG006
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Přehled úloh skupiny

Aktuálně do dané skupiny úloh patří úloha IT Governance, organizace a řízení pracovních skupin, schvalování změn atd. (U051A ).

2. Účel a zaměření úloh "IT Governance"

Skupina úloh IT Governance zahrnuje úlohy s cílem řešit specifické strategické otázky řízení a rozvoje IT z různých pohledů a v různém kontextu.

3. Scénáře - otázky, problémy

Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní (S038 )

4. IT Governance“ – v kontextu podnikového řízení
  • Úlohy ve skupině Governance se váží zejména na všechny skupiny úloh v doméně IT v řízení podniku (DOQ00), resp. v doménách odvětvových řešení – retailu (DOXRE) a výroby (DOXMN).
  • V řízení IT se úlohy skupiny váží na další úlohy v doméně strategického řízení IT (DO000 ).
  • Skupina úloh pak má přímý vliv zejména na skupiny úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
  • Specifický význam mají vazby úloh ve skupině na celou doménu IT ekonomiky (DO300 ).
5. Faktory ovlivňující průběh úloh

Úlohy skupiny úloh Governance jsou ovlivněny především faktory socioekonomickými a organizačními (FSG030 ) a faktory úrovně managementu (FSG050 ).

6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách skupiny
  • Na realizaci úloh ve skupině Governance se podílí celý manažerský tým IT (RG100 ), hlavní zodpovědnost má informační ředitel, CIO (R101 ).
  • Na straně byznysu do úloh skupiny vstupuje zejména generální manažer, CEO (RQ001 ), finanční manažer, CFO (RQ002 ), a manažer marketingu, CMO (RQ003 ).
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh skupiny
  • V úlohách skupiny Governance se využívají zejména dokumenty strategického charakteru v podniku (DSGQ01 ).
  • Na výstupu jsou obvykle dokumenty strategického řízení IT (DG000 ).
8. Metriky

Metriky ve skupině zahrnují základní finanční strategické metriky (ISGQ02 ).

9. Dimenze

Analýzy realizované ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb (DIG100 ), na dimenzích IT ekonomiky (DIG200 ), dimenzích podnikové organizace (DIGQ01 ) a dimenzích externích partnerů (DIGQ10 ).

10. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text ke skupině úloh a k jejím úlohám (PDF).

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.