Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : IT Governance
IT Governance
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG006
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Přehled úloh skupiny
 • Aktuálně do dané skupiny úloh patří úloha IT Governance, organizace a řízení pracovních skupin, schvalování změn atd. (U051A ).
2. Účel a zaměření úloh
 • Skupina úloh IT Governance zahrnuje úlohy s cílem řešit specifické strategické otázky řízení a rozvoje IT z různých pohledů a v různém kontextu.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní (S038 )
4. IT Governance“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • V řízení IT se úlohy skupiny váží na další úlohy v doméně strategického řízení IT (DO090 ).
 • Skupina úloh pak má přímý vliv zejména na skupiny úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Specifický význam mají vazby úloh ve skupině na celou doménu IT ekonomiky (DO300 ).
5. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Úlohy skupiny úloh Governance jsou ovlivněny především faktory socioekonomickými a organizačními (FSG030 ) a faktory úrovně managementu (FSG050 ).
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách skupiny
 • Na realizaci úloh ve skupině Governance se podílí celý manažerský tým IT (RG100 ), hlavní zodpovědnost má informační ředitel, CIO (R101 ).
 • Na straně byznysu do úloh skupiny vstupuje zejména generální manažer, CEO (RQ001 ), finanční manažer, CFO (RQ002 ), a manažer marketingu, CMO (RQ003 ).
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh skupiny
 • V úlohách skupiny Governance se využívají zejména dokumenty strategického charakteru v podniku (DSGQ01 ).
 • Na výstupu jsou obvykle dokumenty strategického řízení IT (DG000 ).
8. Metriky
 • Metriky ve skupině zahrnují základní finanční strategické metriky (ISGQ02 ).
9. Dimenze
 • Analýzy realizované ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb (DIG100 ), na dimenzích IT ekonomiky (DIG200 ), dimenzích podnikové organizace (DIGQ01 ) a dimenzích externích partnerů (DIGQ10 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.