Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Skladování a likvidace nebezpečného odpadu
Skladování a likvidace nebezpečného odpadu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ687AXAS
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Klíčové aktivity
  • Správa nebezpečného odpadu .
  • Vytvoření záznamu do evidence nebezpečného odpadu,
  • Vytvoření pravdivého úplného hlášení pro městský úřad,
  • Zachytávání nebezpečného odpadu- mechanik v průběhu opravy či údržby vypouští z vozidla kapaliny, které zachytí do příslušné nádoby, ze které jsou poté přelity do speciálního sudu na uchovávání kapalných odpadů.
  • Předání nebezpečného odpadu společnosti, která se zabývá komplexním nakládáním s odpady.