Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Ukončení zakázky na opravu vozidla
Ukončení zakázky na opravu vozidla
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ686AXAS
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Klíčové aktivity
  • Zhotovení faktury - úloha začíná po samotném dokončení opravy vozidla. následně je vytvořena faktura.
  • Kontaktování zákazníka .
  • Kontrola stavu vozidla - zákazník spolu s přijímacím technikem prochází celý proces opravy a veškeré provedené úkony jsou překontrolovány před zákazníkem.
  • Kontrola dle zakázkového listu - zákazník má rovněž právo zkontrolovat celkový stav vozidla dle zakázkového listu.
  • Kontrola servisní knížky - je také předveden zápis ze servisní knížky , který je řádně vyplněn. Pokud byly v rámci opravy nalezeny další závady, které nebylo nutné okamžitě řešit, nabízí se zákazníkovi také možnost opravy.
  • Zhotovení dokumentu o převzetí vozidla z opravy - v poslední fázi je předána faktura, vyřešena platba a vypsán dokument o převzetí vozidla z opravy
  • Předání vozidla a dokumentů k vozidlu.