Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Oprava a údržba vozidla
Oprava a údržba vozidla
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ682AXAS
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Klíčové aktivity
  • Přidělení vozidla a zakázkového listu mechanikovi
  • Analýza zakázkového listu a vstupní diagnostika
  • Rozebrání vozidla - je možné odhalit jiné problémy , které nejsou patrné na první pohled.
  • Objednání náhradních dílů a materiálu - v případě provádění rutinní údržby (výměna oleje atd.) je možné po provedení vstupní diagnostiky již rozhodnout o rozsahu údržby a podle toho objednat potřebné náhradní díly nebo materiál.
  • Provedení úkonu (oprava nebo údržba) - po dodání jednotlivých náhradních dílů (zpravidla bývají dodávány servisům až 2x denně) je proveden samotný úkon (tedy oprava nebo údržba).
  • Výstupní diagnostika a případná testovací jízda - po dokončení úkonu je provedena výstupní diagnostika vozidla a případně je provedena také testovací jízda po úkonech, které to nezbytně vyžadují.
  • Předání vozidla a informací o použitých náhradních dílech a materiálech - pokud problém nebyl vyřešen, vozidlo se opět vrací do procesu opravy.