Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Příjem zakázky na opravu vozidla
Příjem zakázky na opravu vozidla
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ681AXAS
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Klíčové aktivity
  • Konzultace se zákazníkem - úloha začíná přistavením vozidla do autoservisu zákazníkem.
  • Vyhodnocení situace (zda je vozidlo opravitelné v rámci autoservisu.
  • Vytvoření a prezentování odhadu ceny a trvání opravy nebo kontroly.
  • Kontrola vozidla v přítomnosti zákazníka.
  • Vyhotovení zakázkového listu - v případě, že zákazník s touto nabídkou souhlasí, přechází se k sepsání tzv. zakázkového listu .
  • Oficiální převzetí vozidla .- po vyhotovení a podepsání zakázkového listu následuje oficiální převzetí vozidla přijímacím technikem a začíná proces opravy nebo kontroly vozidla