Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení spolupráce s pojišťovnou
Řízení spolupráce s pojišťovnou
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ666AXTA
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Účelem je nastavení racionálních podmínek spolupráce s pojišťovnou a zajištění efektivní průběžné kooperace.
2. Klíčové aktivity
  • Poskytování pojišťovně všech dokladů souvisejících s pojištěním a doklady o finanční situaci společnosti za účelem získání certifikátu o pojištění proti úpadku.
  • Uzavření smlouvy s pojišťovnou a její obnovování po celou dobu podnikatelské činnosti.
  • Poskytování pojišťovně měsíčních reportů (obsahujících mimo jiné: počty cestujících a souhrnnou cenu za prodané zájezdy).
  • Zprostředkování klientům službu cestovního pojištění skrze pojišťovnu.
  • Oznamování pojišťovně škodných událostí.
  • Evidence splátek pojistného.