Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Vytvoření objednávek u dodavatelů
Vytvoření objednávek u dodavatelů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ656AXTA
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Účelem je zajistit formální stránku objednávek na služby, zejména ubytovací, u potenciálních , případně už dříve nasmlouvaných dodavatelů a poskytovatelů těchto služeb.
2. Klíčové aktivity
  • Poptávání všech potřebných dodavatelů pro následující letní sezónu.
  • Vytvoření objednávek .
  • Stanovení platebních podmínek včetně splatnosti zálohy.
  • Uzavírání smluv s dodavateli .