Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zpracování storna klienta
Zpracování storna klienta
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ647AXTA
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Účelem je realizovat všechny nezbytné operace spojené s odhlášením klienta ze zájezdu, včetně vytvoření nezbytné dokumentace.
2. Klíčové aktivity
  • Odstranění klienta z dokumentace pro zájezd, na který byl přihlášen.
  • Informování průvodce , ubytovacího zařízení, dopravce či spolupracující cestovky.
  • Kalkulace storno poplatku .
  • Finanční vyrovnání s klientem.
  • Asistence klientům při vyplňování storno formuláře při zdravotním stornu a odeslání na pojišťovnu.