Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Realizace spolupráce
Realizace spolupráce
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ637AXTA
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Účelem je realizovat jednotlivé případy spolupráce s kooperujícími společnostmi, včetně příslušné dokumentace.
2. Klíčové aktivity
  • Nastavení pravidel podoby spolupráce v praxi, které zajistí koordinaci při provedení obchodu.
  • Sladění informací o klientech v reálném čase (po každém novém prodeji/stornu týkající se spolupráce) nebo po předem domluvených časových intervalech.
  • Vzájemné vyměňování informací o atributech společných zájezdů jako jsou informace o dodavatelích ubytovacích služeb, průvodcích, počtu míst v autobusech atd.
  • Tvorba a správa poptávek zájezdů pro klienty spolupracujících cestovních kanceláří/agentur.
  • Vzájemné posílání pokynů či jiných dokumentů k zájezdu , aby je ta cestovní kancelář, která dokumenty netvoří, mohla předat svým klientům.