Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy prodeje zájezdů
Analýzy prodeje zájezdů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ634AXTA
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných ekonomických, případně mimoekonomických efektů , tj. pozitivních změn v metrikách prodeje, např. ve zvýšení tržeb a prodejní marže, snížení nákladů na prodejní aktivity, zvýšení počtu zákazníků apod.
2. Funkcionalita
 • Analýzy prodejních aktivit cestovní kanceláře na základě metrik obsažených v dalším přehledu. Zahrnuje analýzy všech definovaných metrik prodeje zájezdů podle stanovených dimenzí:
  • Celkem přihlášených klientů,
  • Počet nových klientů,
  • Počet stálých klientů,
  • Počet prodejů,
  • Tržby z prodeje zájezdu,
  • Zisk ze zájezdu,
  • Ztráta výnosů z neprodaných míst,
  • Prodejní marže,
  • Počet a objem reklamací.
 • Přehled dimenzí pro analýzy:
  • Časová dimenze,
  • Klienti,
  • Regiony,
  • Segmenty trhu,
  • Účtová osnova,
  • Měny,
  • Služby,
  • Pracovníci na pobočkách.
 • Dalšími typy analýz jsou:
  • Časové analýzy prodeje („Time Intelligence“) dle všech výše uvedených ukazatelů,
  • Srovnávací analýzy prodejů zájezdů, zejména porovnání plánovaných a skutečných hodnot, porovnání prodejů v různých obdobích