Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace
Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ791AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze externích subjektů, s nimiž OVM spolupracuje nebo běžně komunikuje a specifických externích aktivit.SEC1#Klíčové aktivity
  • Evidence dodavatelů, jejich produktů a služeb pro OVM,
  • Evidence reklamací za dodavateli,
  • Evidence subjektů veřejné správy,
  • Evidence stížností.