Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Data Governance
Data Governance
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U051B
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-08-27
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Data Governance – účel, obsah
  • Pojem data governance není jednoduché definovat vzhledem k jeho rozdílnému chápaní a četnosti definic. Podle Johna Ladleyho je DG souborem tří základních konceptů – data managementu, datové architektury a Enteprise Information Managementu (zkráceně EIM, v překladu management podnikových informací). Ladley považuje za výstupy zavedení DG sadů principů (formou norem) a politik (formou závazných pravidel), přičemž doporučuje implementaci DG jako pozvolný vývojový proces s dopadem do organizační struktury firmy (Pejčoch, 2014) (Ladley, 2012).
  • Data governace se rovná „strategické úrovni řízení dat (potažmo informatiky), kterou je stejně tak jako v případě ostatních klíčových aktiv nutné sladit jednak se strategickým řízením těchto aktiv, jednak se strategií celé firmy“ (Pejčoch, 2014).
  • Důvodů, proč se zabývat DG je celá řada. Neustálé zvyšování objemu dat, což často ústí v jejich nekonzistenci, kterou je třeba identifikovat a vyřešit ještě dříve, než díky nekvalitním datům dojde k chybným ať už manažerským nebo provozním rozhodnutím. Stále rostoucí počet reportů, self-service či jiného typu, generuje potřebu společného porozumění datům v rámci celé organizace. Jedná se např. o určité business pojmy či ukazatele, které mohou být napříč odděleními chápány různě. DG může být prvním krokem k identifikaci problémů a definování standardů (Couture, 2018).
2. Poznámky, reference
  • COUTURE, Nancy. Why data governance? In: CIO [online]. 2018 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://www.cio.com/article/3245588/why-data-governance.html,
  • HÁJEK, Petr. Jak „mít pořádek“ v datech. In: Profinit [online]. 2017 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://profinit.eu/blog/jak-mit-poradek-v-datech/
  • LADLEY, John. Data Governance: How to Design, Deploy and Sustain an Effective Data Governance Program. 2., vydání. Cambridge, Massachusetts: Academic Press, 2019. ISBN: 9780128158326 0128158328. Dostupné z: https://www.worldcat.org/title/data-governance-how-to-design-deploy-and-sustain-an-effective-data-governance-program/oclc/1127854181?referer=di&ht=edition
  • PEJČOCH, David. Data Governance: kam se poděla strategická úroveň řízení dat? In: Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat [online]. 2014 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: http://www.dataquality.cz/index.php?ID=5&ArtID=31&clanek=201402_Kam_se_podela_strateg_uroven_rizeni_dat