Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení rizik eGovernmentu a OVM
Řízení rizik eGovernmentu a OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ706AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J., Bradáč, F. (oba KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-06-13
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýza rizik při zavádění IS v rámci e-Governmentu“ – cíl, účel
  • Cílem je analyzovat dosavadní problémy při zavádění IS ve veřejné správě a vytvořit kompletní a srozumitelný rámec, popisující „best practice“ vycházející z analýzy zkušeností pracovníků e-Governmentu a dostupné literatury.
2. Obsah analýzy rizik eGovernmentu
  • Identifikace rizik,
  • Způsob analýzy rizik,
  • Vyhodnocení analyzovaných rizik,
  • Registr rizik,
  • Sada doporučení pro snižování rizik v e-Governmentu.