Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení bytového fondu
Řízení bytového fondu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ775AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení bytového fondu“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze bytů a jejich úprav,
  • Zajistit efektivní správu bytového fondu jeho údržby a rozvoje vzhledem k potřebám občanů,
  • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh, viz scénář (SQ001 ), a s řešením standardních transakčních úloh, viz scénář (SQ002 ).
2. Klíčové aktivity
  • Evidence bytů a bytového fondu,
  • Pronájem nemovitosti (bytu),
  • Řešení deregulace v pronájmech bytů,
  • Privatizace bytů,
  • Provedení úprav bytu – stavební povolení, zajištění a kontrola výběrového řízení,
  • Nakládání s majetkem městské části – nákup nemovitosti, pronájem nemovitosti obcí, prodej majetku,
  • Prevence kriminality.
3. Poznámky, reference