Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : MA: Formulace nápadu
MA: Formulace nápadu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U466D
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Franek, O. (etnetera)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Obsah úlohy
 • Na začátku projektu tým potřebuje zformulovat svůj nápad a shodnout se, co je jeho cílem a kde začít. Jednoduchou technikou , která týmu dovolí rychle se přesunout k dalším aktivitám, je tzv. Lean Canvas . Technika Lean Canvas vychází z  Business Model Canvas (Osterwalder 2008), který představuje jednoduchou formu byznys plánu. Lean Canvas je uzpůsobený pro začínající projekty, jejichž cílem je dostat se k řešení co nejrychleji, pravidelně ho testovat s uživateli a v každé iteraci se něco naučit (Maurya 2012). Výstupem techniky Lean Canvas je jednoduchý přenosný byznys plán, který se vejde na jednu stranu a tým ho může mít pořád u sebe.Hlavní výhody Lean Canvas jsou:
  • Jednoduchost,
  • Vizualizace hlavních parametrů projektu,
  • Strukturuje myšlení,
  • Pomáhá s prioritizací,
  • Odhalí možná rizika.
 • Z pohledu návrhu mobilní aplikace je výhodou Lean Canvas jeho provázání s metodami uživatelského výzkumu, formulace požadavků a jejich prioritizace. Lean Canvas se skládá z 9 čás tí, pro šablonu Jednotlivé části tým vyplňuje v tomto pořadí:
  • Problém – tři hlavní problémy, které má produkt řešit,
  • Zákazníci – potenciální uživatelé produktu,
  • Unikátní hodnota – klíčová hodnota produktu,
  • Řešení – tři hlavní vlastnosti nového produktu,
  • Kanály – jakými cestami se produkt dostane k zákazníkům,
  • Zdroje příjmu – jakými způsoby bude produkt vytvářet hodnotu,
  • Nákladová struktura – jaké náklady jsou spojené s produktem,
  • Klíčové metriky – jakým způsobem budeme měřit úspěch produktu,
  • Nefér výhoda – co bude produkt umět a nepůjde to jednoduše okopírovat.
2. Proces tvorby Lean Canvas

Jak už samotná struktura Lean Canvas napovídá, tým ji vyplňuje postupně . Pořadí není náhodné, tým postupuje od obecných parametrů produktu k těm detailnějším . Na začátku mají týmy obvykle představu, jaký problém se snaží řešit a jak. Podobně jako může vést vyvinutí produktu bez uživatelského výzkumu a testování k velkému plýtvání zdroji, může mít i předčasný výběr byznys modelu a tržního segmentu negativní následky. Lean Canvas je navržen tak, aby tým mohl své úvodní myšlenky snadno zdokumentovat a zároveň bez velkého plýtvání i změnit. První verze plánu by měla vzniknout rychle a během jedné schůzky. Cílem aktivity je zachytit současný stav nápadu a následně iterovat na jeho vylepšeních:

 • Problém a zákazníci - první krok úzce souvisí s druhým, a proto je dobré je načrtnout společně . Definice problému a zákazníků řídí zbytek plánu, jsou proto popsány hned na začátku. Nejprve se popíší hlavní tři problémy , které má týmem zvolený zákaznický segment. Tým zároveň vypíše alternativní způsoby řešení problému, které mají zákazníci k dispozici dnes. Pro vybraný zákaznický segment se popíší lidi, kteří by produkt začali používat , jakmile by byl dostupný (tzv. early adopters).
 • Unikátní hodnota - se nachází ve středu Lean Canvas, protože je jednou z nejdůležitějších částí . Maurya (2012) unikátní hodnotu (unique value proposition) definuje jako: Co produkt odlišuje a stojí za pozornost. Popsat unikátní hodnotu jen do pár slov, která se vejdou na Lean Canvas, je obtížné, ale pomáhá týmu uvědomit si, co je odlišuje od konkurence . Unikátní hodnota by měla být velmi konkrétní a zaměřená na jeho první uživatele.
 • Řešení - v tomto poli tým popíše potenciální řešení dříve specifikovaného problému – základní parametry připravované aplikace. Cílem není popsat komplexní řešení, ale ta nejjednodušší, která povedou k vyřešení jednotlivých problémů popsaných v předchozích krocích.
 • Kanály - tým popíše kanály, jakými se řešení dostane k zákazníkům. Možnosti by opět měly být zaměřené na rané fáze produktu, protože ne všechny kanály bude tým využívat od prvních verzí aplikace.
 • Zdroje příjmu a nákladová struktura - cílem spodní části Lean Canvas je ověřit ekonomickou validitu připravovaného řešení. Maurya (2012) zároveň považuje ochotu někoho za produkt zaplatit za potvrzení smysluplnosti produktu. V nákladové části by se tým neměl soustředit pouze na prostředky nutné k vyvinutí a otestování aplikace, ale také na náklady spojené s jejím provozováním a aktualizováním.
 • Klíčové metriky - tým definuje způsoby, jakými bude měřit úspěšnost produktu. U mobilní aplikace distribuované přes aplikační obchod se nabízí metriky jako počet stažení, počet aktivních uživatelů měsíčně, průměrné hodnocení aplikace nebo třeba umístění v žebříčku dané kategorie.
 • Nefér výhoda - rizikem každého řešení je, že může být okopírováno. Nefér výhodou by tedy měla být taková vlastnost produktu nebo týmu, který za ním stojí, která se nedá jednoduše okopírovat. Příkladem nefér výhod můžou být následující:
  • Přístup k informacím, ke kterým se nedostane nikdo jiný,
  • Doporučení od vhodných odborníků,
  • Komunita,
  • Existující zákazníci,
  • Pořadí v internetovém vyhledávači (SEO).

Přechod do další fáze - cílem tvorby Lean Canvas je sepsat a vizualizovat základní parametry připravovaného projektu. Jakmile má tým tento dokument v ruce, může se přesunout do další fáze – bližšího zkoumání potenciálních uživatelů aplikace.

3. Poznámky, reference:
 • Franek, O. (etnetera): Proces tvorby zadání a správy požadavků pro vývoj mobilní aplikace, VŠE, Praha. 2018,
 • MAURYA, Ash, 2012. Running lean: iterate from plan A to a plan that works. 2nd ed. Sebastopol, CA: O’Reilly. The lean series. ISBN 978-1-4493-0517-8