Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řešení technologických požadavků na dashboardy
Řešení technologických požadavků na dashboardy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U441D
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Lučan, M. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řešení technologických požadavků na dashboardy“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je definovat základní technologické požadavky řešení dashboardů a způsob jejich realizace.
2. Obsah úlohy
  • Pro efektivní a fungující tvorbu dashboardů musí ve firmě existovat kvalitní nástroj či sada nástrojů . Nároky jsou uvedeny v tabulkách na přiložených obrázcích.
2.1. Pořízení dat
  • Definují se datové zdroje a přístup k datům.
2.2. Tvorba dashboardů
  • Definují práci s daty, jejich zpracování a vizualizaci.
2.3. Přístupy a distribuce dashboardů
  • Definují, jak uživatelé přistupují k reportům a jak jsou jednotlivé reporty distribuovány směrem ke koncovým uživatelům.
2.4. Bezpečnost
  • Definují nároky na řízení uživatelských přístupů.
2.5. Podpora
  • Definují nároky na podporu ze strany dodavatele a uživatelské komunity.
2.6. Správa technologie
  • Definuje oblast správy technologie ze strany IT oddělení