Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení požadavků na službu cloud computingu
Řízení požadavků na službu cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U074A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení požadavků na službu cloud computingu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je realizace požadavků ze strany uživatelů služby cloud computingu na provedení jednoduchých standardních a standardizovaných změn souvisejících s dodávanou službou cloud computingu.
2. Obsah úlohy
 • Úloha realizuje provádění změn uvnitř služby , které uživatelé služby potřebují pro standardní provádění aktivit v rámci jejich byznys procesů.
 • Jedná se o změny, které se vyznačují jednoduchostí a standardizací a tyto změny nijak nenarušují provoz služby cloud computingu.
 • Současně uživatel nemá na provedení těchto změn oprávnění , např. proto, že se jedná o změny v gesci IT nebo změny související s bezpečnostní politikou organizace nebo provádění definovaných změn je ve výhradní pravomoci poskytovatele služby.
 • Může se také jednat o změny, které sice splňují kritéria organizace pro požadavek na změnu , nicméně jejich realizace je podmíněna autorizací v procesu řízení změn.
 • Podstatná jsou smluvní ujednání mezi poskytovatelem a spotřebitelem služby, definující obsah a rozsah změn, které je spotřebitel služby oprávněn provádět vlastními silami. Stejně tak tato s mluvní ujednání definují obsah a rozsah změn , které na základě požadavků na službu provede pro spotřebitele poskytovatel služby.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupy úlohy jsou:
  • Smluvní ujednání mezi poskytovatelem a spotřebitelem služby o obsahu, rozsahu a gesci provádění změn v rámci dodávané služby,
  • Interní předpisy o realizaci požadavků na služby týkajících se služby.
 • Výstupy z úlohy jsou:
  • Zpráva o provedení požadavku na službu cloud computingu,
  • Zpráva o zamítnutí požadavku na službu, neboť jeho realizace by byla v rozporu se smluvními ujednáními mezi poskytovatelem a spotřebitelem služby cloud computingu,
  • Zpráva o zamítnutí požadavku na službu z důvodů zamítnutí příslušného požadavku na změnu,
  • Zpráva o zamítnutí požadavku na službu ze strany poskytovatele služby.
4. Doporučené praktiky
 • Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků :
  • Přijetí požadavku na službu cloud computingu,
  • Zdokumentování a validace požadavku na službu cloud computingu,
  • Kategorizace a prioritizace požadavku na službu cloud computingu,
  • Autorizace požadavku na službu cloud computingu,
  • Stanovení způsobu realizace požadavku na službu cloud computingu,