Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení problémů provozu služby cloud computingu
Řízení problémů provozu služby cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U073A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení problémů provozu služby cloud computingu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je minimalizace výskytů incidentů souvisejících s provozovanými službami cloud computingu, jejichž příčina je na straně spotřebitele služby, eliminací důvodů vzniku těchto incidentů a minimalizace negativních vlivů incidentů souvisejících se službami cloud computingu na provoz byznys procesů.
2. Obsah úlohy
 • Úloha analyzuje příčiny vzniku incidentů spojených s provozem služeb cloud computingu a realizuje eliminaci příčin těchto incidentů s využitím metod řešení příčin incidentů tak, aby byla maximalizována byznys hodnota provozovaných služeb.
 • Úloha pokrývá pouze incidenty, jejichž příčina výskytu je na straně spotřebitele služby.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupy úlohy jsou:
  • Dokumentace prvotních analýz provedených v rámci procesu řízení incidentů,
  • Informace a obnovení provozu služby,
  • Informace o úrovni a stabilitě služby po obnovení provozu,
  • Informace o době trvání narušené dodávky služby,
  • Informace o významu narušení dodávky služby pro provoz byznys procesů,
  • Množství výskytu incidentů přiřazených k problému,
  • Rozložení výskytu incidentů a jejich významnosti v čase.
 • Výstupy z úlohy jsou:
  • Dokumentace analýzy dat o četnosti narušení dodávky služby cloud computingu,
  • Dokumentace analýzy dat o významnosti narušení dodávky služby cloud computingu,
  • Dokumentace analýzy dat o vlivu narušení dodávky služby cloud computingu na provoz byznys procesů,
  • Návrhy na změny v oblasti interně dodávaných služeb, které mají vliv na úroveň dodávaných služeb cloud computingu
4. Doporučené praktiky
 • Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků :
  • Identifikace problému vzniklého v souvislosti s provozem služby cloud computingu,
  • Zdokumentování problému, kategorizace a prioritizace problému,
  • Diagnóza příčin problému,
  • Správa a řízení služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele,
  • Stanovení dočasného řešení,
  • Analýza prvotních příčin problému,
  • Odstranění příčiny a vyřešení problému,
  • Uzavření problému