Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu
Řízení nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U070A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu.
2. Obsah úlohy
 • Úloha provádí realizaci plánů přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu a aktivaci činností souvisejících s produktivním provozem služby.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupem úlohy je Plán realizace přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • Výstupem je Služba cloud computingu v produktivním provozu.
4. “Řízení nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu“ - klíčové aktivity
 • Aktivita provádí řízení realizace přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu dle vytvořeného plánu přechodu a zahrnuje:
  • provedení exportu dat z interního systému spotřebitele služby cloud computingu,
  • provedení transformace dat,
  • provedení importu dat do produktivního prostředí poskytovatele služeb cloud computingu,
  • vytvoření administrátorských a uživatelských účtů ,
  • přiřazení profilů oprávnění k účtům,
  • aktivace opatření pro řízení bezpečnost i produktivního provozu služby cloud computingu,
  • provedení akceptačních testů funkčnosti služby cloud computingu po přechodu do produktivního provozu,
  • zahrnutí služby cloud computingu do procesu řízení provozu služeb cloud computingu,
  • nastavení metrik pro monitoring služby cloud computingu a zahájení monitorování provozu služby cloud a computingu,
  • aktivace činností řízení exit strategie definovaných v plánu exit strategie pro produktivní provoz služby cloud computingu.
 • V průběhu realizace přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu se provádí jednotlivé činnosti definované v plánu realizace přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu.
 • Po ukončení jednotlivých činností se provádí vyhodnocení úspěšnosti provedené činnosti a rozhoduje se o pokračování realizace přechodu nebo o aktivaci postupu pro návrat do původního stavu v případě výskytu kritické chyby.