Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení přístupu uživatele ke službě cloud computingu
Řízení přístupu uživatele ke službě cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U069A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení přístupu uživatele ke službě cloud computingu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je definice pravidel týkajících se toho, kteří uživatelé nebo skupiny uživatelů mohou využívat službu cloud computingu a definovat soubory oprávnění , které mají být uživateli nebo skupině uživatelů přiřazeny.
2. Obsah úlohy
 • Úloha realizuje vytvoření pravidel vztahujících se k tomu, kteří uživatelé nebo skupiny uživatelů mohou přistupovat ke službě a pro každého z těchto uživatelů definuje soubor oprávnění v rámci využívání této služby.
 • Tato pravidla a soubory oprávnění jsou udržována pro jednotlivé uživatele, pro skupiny uživatelů v závislosti na jejich pracovní pozici v organizaci, pro uživatele nebo skupiny uživatelů partnerských organizací nebo pro registrované uživatele z řad veřejnosti či anonymní uživatele z řad veřejnosti.

3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupy úlohy jsou:
  • Bezpečnostní politika organizace pro přístup uživatelů ke službám cloud computingu,
  • Definice uživatelů nebo skupin uživatelů,
  • Dokumenty definující oprávnění potřebná pro přístup k dané funkcionalitě služby cloud computingu,
  • Doporučení bezpečnostního auditu.
 • Výstupy z úlohy jsou:
  • Definice seznamu uživatelů nebo skupin uživatelů,
  • Definice pravidel pro přístup uživatelů nebo skupin uživatelů ke službě cloud computingu,
  • Definice oprávnění přístupu uživatelů nebo skupin uživatelů ke službě cloud computingu,
  • Vytvořené profily oprávnění.
4. Doporučené praktiky
 • Úloha může být realizována prostřednictvím následujících kroků :
  • Vytvoření seznamu uživatelů nebo skupin uživatelů s atributy, které identifikují ke kterým službám cloud computingu mají mít tito uživatelé přístup a k jakým funkcionalitám nebo k jakým datům služby cloud computingu mají mít oprávnění přistupovat.
  • Vytvoření pravidel pro každou položku seznamu uživatelů nebo skupin uživatelů definujících, ke kterým službám cloud computingu může být uživateli nebo skupině uživatelů umožněn přístup a jaká oprávnění mají být tomuto uživateli nebo skupině uživatelů přidělena.
  • Vytvoření profilu oprávnění nebo rolí oprávnění tak, aby uživatel nebo skupina uživatelů mohla realizovat definované funkcionality služby cloud computingu nebo přistupovat k definovaným datům.