Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Testování a validace služby cloud computingu
Testování a validace služby cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U068A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Testování a validace služby cloud computingu“ – cíl, účel

Cílem úlohy je:

 • Ověření, že přechod na využívání nové služby cloud computingu je realizovatelný technicky a v daném čase.
 • Ověření, že nová služba cloud computingu je v souladu s požadavky na službu a podporuje potřeby byznys procesů očekávaným způsobem.
 • Ověření, že služba cloud computingu splňuje požadavky na službu a podporuje potřeby byznysu očekávaným způsobem i po změně ve službě cloud computingu provedené poskytovatelem služby.

2. Obsah úlohy

2.1. Obsah testování a validace služby cloud computingu

Úloha realizuje aktivity spojené s návrhem a provedením testů přechodu na využívání služeb, testů nové nebo změněné služby cloud computingu, testů exit strategie a integračních testů. Úloha zabezpečuje objektivní ověření realizovatelnosti přechodu na využívání služby a zabezpečuje objektivní evidenci toho, že nová nebo změněná služba cloud computingu bude splňovat požadavky na službu cloud computingu a že bude schopna očekávaným způsobem podporovat požadované byznys procesy.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Vstupy úlohy jsou:

 • Seznam požadavků na službu cloud computingu,
 • Seznam funkcionalit služby,
 • Plány transformace dat,
 • Plány testů přechodu,
 • Plány testů služby cloud computingu,
 • Plány testů exit strategie,
 • Definice exit strategie

Výstupy z úlohy jsou:

 • Výsledky testů,
 • Validace výsledků testů.

4. Doporučené praktiky

Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků:

 • Návrh a realizace testů přechodu,
 • Návrh a realizace testů služby cloud computingu,
 • Návrh a realizace testů exit strategie,
 • Provedení validace výsledků testování,
 • Návrh a realizace integračního testu,
 • Provedení validace výsledků integračního testu.

5. “Testování a validace služby cloud computingu“ - klíčové aktivity

5.1. Návrh a realizace testů přechodu

Aktivita realizuje návrh testů přechodu a provedení testů přechodu dle vytvořeného návrhu. Návrh testů přechodu zahrnuje:

 • definice hodnot testovaných parametrů, metodika měření hodnot testovaných parametrů, metodika vyhodnocení testů, definice akceptačních kritérií, definice dokumentování provedených testů,
 • časový harmonogram pro export dat spotřebitele služby cloud computingu, časový harmonogram pro transformaci dat a časový harmonogram pro import dat do testovacího prostředí poskytovatele služby cloud computingu.

5.2. Provedení testů přechodu

Zahrnuje:

 • provedení exportu dat spotřebitele služby, měření hodnot testovaných parametrů a jejich vyhodnocení dle návrhu,
 • provedení transformace dat, měření hodnot testovaných parametrů a jejich vyhodnocení dle návrhu,
 • import dat do testovacího prostředí poskytovatele služeb cloud computingu, měření hodnot testovaných parametrů a jejich vyhodnocení dle návrhu.

Během každého testu je provedeno zdokumentování výsledků testů, vyhodnocení výsledků testů, je rozhodnuto o akceptaci testů, způsobu řešení zjištěných chyb a je rozhodnuto, zda je možno pokračovat další fází testů.

5.3. Návrh a realizace testů služby cloud computingu

Aktivita realizuje návrh testů služby cloud computingu a provedení testů služby cloud computingu dle vytvořeného návrhu. Návrh testů služby cloud computingu zahrnuje:

 • definice testovacích případů,
 • příprava testovacích dat,
 • metodika testování,
 • metodika vyhodnocování testovacích případů,
 • definice akceptačních kritérií,
 • definice dokumentování provedených testů,
 • časový harmonogram provedení testů služby cloud computingu.

5.4. Provedení testů služby cloud computingu

Zahrnuje:

 • provedení testovacích případů dle návrhu,
 • zdokumentování výsledků testů,
 • vyhodnocení výsledků testů,
 • rozhodnutí o akceptaci testů,
 • rozhodnutí o způsobu řešení zjištěných chyb,
 • rozhodnutí, zda je možno pokračovat další fází testů.

5.5. Návrh a realizace testů exit strategie

aktivita realizuje návrh testů exit strategie služby cloud computingu a provedení testů exit strategie služby cloud computingu dle vytvořeného návrhu. Návrh testů exit strategie služby cloud computingu zahrnuje:

 • definice testů činností potřebných pro realizaci exit strategie,
 • definice hodnot testovaných parametrů,
 • metodika měření hodnot testovaných parametrů,
 • metodika vyhodnocení testů,
 • definice akceptačních kritérií,
 • definice dokumentování provedených testů,
 • časový harmonogram provedení testů exit strategie.

5.6. Provedení testů exit strategie služby cloud computingu

Zahrnuje:

 • provedení testů činností exit strategie dle návrhu,
 • zdokumentování výsledků testů,
 • vyhodnocení výsledků testů,
 • rozhodnutí o akceptaci testů,
 • rozhodnutí o způsobu řešení zjištěných chyb,
 • rozhodnutí, zda je možno pokračovat další fází testů.