Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Testování a validace služby cloud computingu
Testování a validace služby cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U068A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Testování a validace služby cloud computingu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je :
  • Ověření, že přechod na využívání nové služby cloud computingu je realizovatelný technicky a v daném čase.
  • Ověření, že nová služba cloud computingu je v souladu s požadavky na službu a podporuje potřeby byznys procesů očekávaným způsobem.
  • Ověření, že služba cloud computingu splňuje požadavky na službu a podporuje potřeby byznysu očekávaným způsobem i po změně ve službě cloud computingu provedené poskytovatelem služby.
2. Obsah testování a validace služby cloud computingu
 • Úloha realizuje aktivity spojené s návrhem a provedením testů přechodu na využívání služeb, testů nové nebo změněné služby cloud computingu, testů exit strategie a integračních testů.
 • Úloha zabezpečuje objektivní ověření realizovatelnosti přechodu na využívání služby a zabezpečuje objektivní evidenci toho, že nová nebo změněná služba cloud computingu bude splňovat požadavky na službu a že bude schopna očekávaným způsobem podporovat požadované byznys procesy.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupy úlohy jsou:
  • Seznam požadavků na službu cloud computingu,
  • Seznam funkcionalit služby,
  • Plány transformace dat,
  • Plány testů přechodu,
  • Plány testů služby cloud computingu,
  • Plány testů exit strategie,
  • Definice exit strategie,
 • Výstupy z úlohy jsou:
  • Výsledky testů,
  • Validace výsledků testů.*
4. Doporučené praktiky
 • Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace následujících kroků :
  • Návrh a realizace testů přechodu,
  • Návrh a realizace testů služby cloud computingu,
  • Návrh a realizace testů exit strategie,
  • Provedení validace výsledků testování,
  • Návrh a realizace integračního testu,
  • Provedení validace výsledků integračního testu.
5. “Testování a validace služby cloud computingu“ - klíčové aktivity

5.1. Návrh a realizace testů přechodu
 • Aktivita realizuje návrh testů přechodu a provedení testů přechodu dle vytvořeného návrhu.
 • Návrh testů přechodu zahrnuje :
  • definice hodnot testovaných parametrů , metodika měření hodnot testovaných parametrů, metodika vyhodnocení testů, definice akceptačních kritérií, definice dokumentování provedených testů,
  • časový harmonogram pro export dat spotřebitele služby cloud computingu, časový harmonogram pro transformaci dat a časový harmonogram pro import dat do testovacího prostředí poskytovatele služby cloud computingu.
5.2. Provedení testů přechodu
 • Zahrnuje:
  • provedení exportu dat spotřebitele služby , měření hodnot testovaných parametrů a jejich vyhodnocení dle návrhu,
  • provedení transformace dat , měření hodnot testovaných parametrů a jejich vyhodnocení dle návrhu,
  • import dat do testovacího prostředí poskytovatele služeb cloud computingu, měření hodnot testovaných parametrů a jejich vyhodnocení dle návrhu.
 • Během každého testu je provedeno zdokumentování výsledků testů , vyhodnocení výsledků testů, je rozhodnuto o akceptaci testů, způsobu řešení zjištěných chyb a je rozhodnuto, zda je možno pokračovat další fází testů.
5.3. Návrh a realizace testů služby cloud computingu
 • Aktivita realizuje návrh testů služby a provedení testů služby dle vytvořeného návrhu.
 • Návrh testů služby cloud computingu zahrnuje:
  • definice testovacích případů,
  • příprava testovacích dat,
  • metodika testování,
  • metodika vyhodnocování testovacích případů,
  • definice akceptačních kritérií,
  • definice dokumentování provedených testů,
  • časový harmonogram provedení testů služby cloud computingu.
5.4. Provedení testů služby cloud computingu
 • Zahrnuje:
  • provedení testovacích případů dle návrhu,
  • zdokumentování výsledků testů,
  • vyhodnocení výsledků testů,
  • rozhodnutí o akceptaci testů,
  • rozhodnutí o způsobu řešení zjištěných chyb,
  • rozhodnutí, zda je možno pokračovat další fází testů.
5.5. Návrh a realizace testů exit strategie
 • Aktivita realizuje návrh testů exit strategie služby a provedení testů exit strategie dle vytvořeného návrhu.
 • Návrh testů exit strategie zahrnuje:
  • definice testů činností potřebných pro realizaci exit strategie,
  • definice hodnot testovaných parametrů,
  • metodika měření hodnot testovaných parametrů,
  • metodika vyhodnocení testů,
  • definice akceptačních kritérií,
  • definice dokumentování provedených testů,
  • časový harmonogram provedení testů exit strategie.
5.6. Provedení testů exit strategie služby cloud computingu
 • Zahrnuje:
  • provedení testů činností exit strategie dle návrhu,
  • zdokumentování výsledků testů,
  • vyhodnocení výsledků testů,
  • rozhodnutí o akceptaci testů,
  • rozhodnutí o způsobu řešení zjištěných chyb,
  • rozhodnutí, zda je možno pokračovat další fází testů.