Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu
Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U067A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu“ – cíl, účel

Cílem úlohy je vytvoření plánů aktivit realizace přechodu na využívání služby cloud computingu.

2. Obsah úlohy

Úloha realizuje plánování a koordinování aktivit a zdrojů potřebných pro produktivní nasazení služby cloud computingu. Úloha zajišťuje vytvoření jasných a komplexních plánů pro testování přechodu na využívání služby cloud computingu a pro přechod na využívání služby cloud computingu. Úloha zabezpečuje plánování potřebných zdrojů, rozpočtu a harmonogramu.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Vstupem úlohy jsou Artefakty definující využívání nové služby cloud computingu. Výstupy z úlohy jsou:

 • Plány transformace dat,
 • Plány testů přechodu,
 • Plány testů služby cloud computingu,
 • Plány testů exit strategie,
 • Plány realizace přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu.

4. “Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu“ - klíčové aktivity

4.1. Vytvoření plánů aktivit potřebných pro realizaci přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu

Aktivita realizuje plánování aktivit a úkolů potřebných pro realizaci přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu. Mezi hlavní aktivity přechodu na využívání služby cloud computingu patří:

 • plánování vytvoření definice datového modelu byznys procesu nebo jeho části, která má být podporována službou cloud computingu,
 • plánování identifikace dat nutných pro export z interního systému spotřebitele služby cloud computingu,
 • plánování vytvoření definice procedur exportu dat,
 • plánování vytvoření definice procedur transformace dat,
 • plánování vytvoření definice procedur pro import dat do systému poskytovatele služby cloud computingu,
 • plánování vytvoření definice kritérií pro vyhodnocení akceptovatelnosti technické a časové náročnosti procedury přechodu ve vztahu k odstávce produktivního provozu IT služby během realizace přechodu na využívání služby cloud computingu,
 • plánování infrastrukturních zdrojů potřebných pro realizaci testů,
 • plánování lidských zdrojů potřebných pro realizaci testů,
 • plánování vytvoření prostředí pro realizaci testů přechodu,
 • plánování časového harmonogramu testů přechodu,
 • plánování časového harmonogramu a potřebných lidských zdrojů pro iniciální realizaci procesu řízení přístupu uživatele ke službě cloud computingu,
 • plánování časového harmonogramu testů služby cloud computingu,
 • plánování vytvoření prostředí pro realizace testů exit strategie,
 • plánování časového harmonogramu testů exit strategie,
 • plánování rozpočtu pro testování,
 • plánování vytvoření definice testovacích případů a kritérií pro akceptaci testů,
 • plánování infrastrukturních zdrojů potřebných pro realizaci přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • plánování lidských zdrojů potřebných pro realizaci přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • plánování harmonogramu realizace přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • plánování rozpočtu pro přechod služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • plánování vytvoření kritérií pro akceptaci služby cloud computingu do produktivního provozu a postupu pro návrat do původního stavu v případě zamítnutí zahájení využívání služby v produktivním provozu,
 • plánování opatření pro zabezpečení provozu služby cloud computingu v rané fázi,
 • plánování školení pracovníků IT,
 • plánování školení uživatelů služby cloud computingu.