Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu
Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U067A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je vytvoření plánů aktivit přechodu na využívání služby cloud computingu.
2. Obsah úlohy
 • Úloha realizuje plánování a koordinování aktivit a zdrojů potřebných pro produktivní nasazení služby cloud computingu.
 • Úloha zajišťuje vytvoření jasných a komplexních plánů pro testování přechodu na využívání služby cloud computingu a pro přechod na využívání služby cloud computingu.
 • Úloha zabezpečuje plánování potřebných zdrojů, rozpočtu a harmonogramu.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupem úlohy jsou Artefakty definující využívání nové služby cloud computingu.
 • Výstupy z úlohy jsou:
  • Plány transformace dat,
  • Plány testů přechodu,
  • Plány testů služby cloud computingu,
  • Plány testů exit strategie,
  • Plány realizace přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu.
4. “Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu“ - klíčové aktivity
 • Plánování vytvoření datového modelu byznys procesu nebo jeho části, která má být podporována službou cloud computingu,
 • Plánování identifikace dat nutných pro export z interního systému spotřebitele služby cloud computingu,
 • Plánování vytvoření procedur exportu dat,
 • Plánování vytvoření definice procedur transformace dat ,
 • Plánování vytvoření procedur pro import dat do systému poskytovatele služby cloud computingu,
 • Plánování vytvoření kritérií pro vyhodnocení akceptovatelnosti technické a časové náročnosti procedury přechodu ve vztahu k odstávce produktivního provozu IT služby během realizace přechodu na využívání služby cloud computingu,
 • Plánování infrastrukturních zdrojů potřebných pro realizaci testů,
 • Plánování lidských zdrojů potřebných pro realizaci testů,
 • Plánování vytvoření prostředí pro realizaci testů přechodu,
 • Plánování časového harmonogramu testů přechodu,
 • Plánování časového harmonogramu a potřebných lidských zdrojů pro iniciální realizaci procesu řízení přístupu uživatele ke službě cloud computingu,
 • Plánování časového harmonogramu testů služby cloud computingu,
 • Plánování vytvoření prostředí pro realizace testů exit strategie ,
 • Plánování časového harmonogramu testů exit strategie ,
 • Plánování rozpočtu pro testování,
 • plánování vytvoření definice testovacích případů a kritérií pro akceptaci testů,
 • plánování infrastrukturních zdrojů potřebných pro realizaci přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • Plánování lidských zdrojů potřebných pro realizaci přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • Plánování harmonogramu realizace přechodu služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • Plánování rozpočtu pro přechod služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • Plánování vytvoření kritérií pro akceptaci služby cloud computingu do produktivního provozu a postupu pro návrat do původního stavu v případě zamítnutí zahájení využívání služby v produktivním provozu,
 • Plánování opatření pro zabezpečení provozu s lužby cloud computingu v rané fázi,
 • Plánování školení pracovníků IT ,
 • Plánování školení uživatelů služby cloud computingu.