Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení exit strategie
Řízení exit strategie
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U063A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení exit strategie“ – cíl, účel

Cílem úlohy je vytvoření plánů pro ukončení využívání služby cloud computingu.

2. Obsah úlohy

Řízení exit strategie realizuje vytvoření plánů pro ukončení využívání služby cloud computingu u aktuálního poskytovatele služby a přechod k jinému poskytovateli služby nebo k přechodu k on-premise řešení. Tyto plány pokrývají dvě varianty důvodů ukončení využívání služby cloud computingu a to:

 • Ukončení využívání služby spotřebitelem,
 • Ukončení dodávky služby poskytovatelem.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Vstupy úlohy jsou Artefakty definující využívání služby cloud computingu.

Výstupy z úlohy jsou:

 • Plány organizačních činností,
 • Plány technických činností,
 • Plány infrastrukturních zdrojů,
 • Plány lidských zdrojů,
 • Plány časového horizontu realizovatelnosti exit strategie,
 • Plány financování ukončení služby,
 • Plány financování přechodu k jinému poskytovateli služeb nebo k on-premise řešení.

4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Podpora exit strategie ze strany vrcholového vedené,
 • Specifikace exit strategie v SLA

5. Doporučené praktiky

Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace vytváření plánů činností a zdrojů potřebných pro realizaci exit strategie

6. “Řízení exit strategie“ - klíčové aktivity

6.1. Plánování činností a zdrojů potřebných pro ukončení využívání služby cloud computing
 • vytvoření definice datového modelu byznys procesu nebo jeho části, která je podporována službou cloud computingu,
 • identifikace dat nutných pro realizaci ukončení využívání služby cloud computingu,
 • definice metod získání dat pro realizaci ukončení využívání služby cloud computingu,
 • definice infrastrukturních zdrojů pro přenos dat od poskytovatele služby a jejich uložení u spotřebitele služby,
 • definice lidských zdrojů potřebných pro realizaci ukončení využívání služby cloud computingu,
 • vytvoření harmonogramu časového horizontu realizovatelnosti ukončení využívání služby cloud computingu,
 • financování nákladů na infrastrukturní a lidské zdroje udržované u spotřebitele služby pro případ ukončení využívání služby cloud computingu,
 • financování nákladů na ukončení služby vyplývající ze smluvních ujednání s poskytovatelem služby,
 • financování nákladů přechodu k jinému poskytovateli služeb nebo k on-premise řešení,
 • definice požadavků na smluvní ujednání s poskytovatelem služby, které smluvně vytvoří podmínky pro realizovatelnost ukončení využívání služby cloud computingu.