Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení exit strategie
Řízení exit strategie
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U063A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení exit strategie“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je vytvoření plánů pro ukončení využívání služby cloud computingu.
2. Obsah úlohy
 • Řízení exit strategie realizuje vytvoření plánů pro ukončení využívání služby cloud computingu u aktuálního poskytovatele služby a přechod k jinému poskytovateli služby nebo k přechodu k on-premise řešení.
 • Tyto plány pokrývají dvě varianty důvodů ukončení využívání služby cloud computingu a to:
  • Ukončení využívání služby spotřebitelem,
  • Ukončení dodávky služby poskytovatelem.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Vstupy úlohy jsou Artefakty definující využívání služby cloud computingu.
 • Výstupy z úlohy jsou:
  • Plány organizačních činností,
  • Plány technických činností,
  • Plány infrastrukturních zdrojů,
  • Plány lidských zdrojů,
  • Plány časového horizontu realizovatelnosti exit strategie,
  • Plány financování ukončení služby,
  • Plány financování přechodu k jinému poskytovateli služeb nebo k on-premise řešení.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Podpora exit strategie ze strany vrcholového vedení ,
 • Specifikace exit strategie v SLA.
5. Doporučené praktiky
 • Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace vytváření plánů činností a zdrojů potřebných pro realizaci exit strategie.
6. “Řízení exit strategie“ - klíčové aktivity
 • Vytvoření datového modelu byznys procesu nebo jeho části, která je podporována službou cloud computingu,
 • Identifikace dat nutných pro realizaci ukončení využívání služby cloud computingu,
 • Definice metod získání dat pro realizaci ukončení využívání služby cloud computingu,
 • Definice infrastrukturních zdrojů pro přenos dat od poskytovatele služby a jejich uložení u spotřebitele služby,
 • Definice lidských zdrojů potřebných pro realizaci ukončení využívání služby cloud computingu,
 • Vytvoření harmonogramu časového horizontu realizovatelnosti ukončení využívání služby cloud computingu,
 • Financování nákladů na infrastrukturní a lidské zdroje udržované u spotřebitele služby pro případ ukončení využívání služby cloud computingu,
 • Financování nákladů na ukončení služby vyplývající ze smluvních ujednání s poskytovatelem služby,
 • Financování nákladů přechodu k jinému poskytovateli služeb nebo k on-premise řešení,
 • Definice požadavků na smluvní ujednání s poskytovatelem služby, které smluvně vytvoří podmínky pro realizovatelnost ukončení využívání služby cloud computingu.