Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Cloud management - specifické úlohy
Cloud management - specifické úlohy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U053B
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. "Cloud Management – specifické úlohy - účel
  • Účelem je detailněji specifikovat obsah jednotlivých specifických aktivit spojených s řízením služeb v rámci cloudu
2. Přehled specifických úloh:

*/Hodnocení připravenosti pro přijetí cloud služeb, */Řízení efektů cloud computingu, */Řízení rizik cloud computingu, */Finanční řízení služeb cloud computingu, */Řízení souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky, */Řízení exit strategie, */Řízení portfolia poskytovatelů služeb cloud computingu, */Řízení portfolia služeb cloud computingu, */Řízení smluv o poskytování služby cloud computingu, */Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu, */Testování a validace služby cloud computingu, */Řízení přístupu uživatele ke službě cloud computingu, */Řízení nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu, */Řízení událostí provozu služby cloud computingu, */Řízení incidentů provozu služby cloud computingu, */Řízení problémů provozu služby cloud computingu, */Řízení požadavků na službu cloud computingu, */Řízení požadavků na přístup ke službě cloud computingu, */Monitorování provozu služby cloud computingu, */Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu.