Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Cloud management - specifické úlohy
Cloud management - specifické úlohy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U053B
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Poznámka
  • Detailní popis úlohy, která zahrnuje celou řadu specifických úloh cloud managementu, je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. "Cloud Management – specifické úlohy - účel
  • Účelem je detailněji specifikovat obsah jednotlivých specifických aktivit spojených s řízením služeb v rámci cloudu
3. Přehled specifických úloh: