Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Podpis smlouvy
VZ: Podpis smlouvy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ861AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Podpis smlouvy“ – cíl, účel
 • Cílem je podepsat smlouvu a následně zveřejnit dle zákonných požadavků.
2. Obsah úlohy
 • Úloha zahrnuje :
  • Výzvu k součinnosti,
  • Podpis smlouvy s vybraných uchazečem,
  • Oznámení o zadání zakázky do Věstníku veřejných zakázek.
 • Další postup: Pokud již nebrání žádné zákonné skutečnosti uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem tak lze smlouvy podepsat. Po uplynutí lhůty uzavřít smlouvu dle § 246 jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu. Vybraného dodavatele je možné vyloučit, pokud neposkytne součinnost. Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, zjistí-li na základ dokladů podle § 122 odst. 3 písm. c), že byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3. Formulář oznámení o výsledku je nutné odeslat do Věstníku veřejných zakázek do 30 (kalendářních) dnů od uzavření smlouvy.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. Pokud jsou dodrženy veškeré lhůty a neplatí zákaz uzavřít smlouvu,
 2. Poskytnutí součinnosti dodavatele,
 3. Přístup na profil zadavatele,
 4. Vlastnit zaručený elektronický podpis pro uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek